Pedagogické semináře

Podpora plynulého přechodu z předškolního do základního vzdělávání

16.10.2023, 9-16 hodin 1400 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Splavcová, Ph.D., PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Účastníci se seznámí se specifiky daného stupně vzdělávání, resp. s příslušnými dokumenty RVP PV a RVP ZV. Budou schopni individualizovat vzdělávací nabídku, resp. vzdělávací obsah tak, aby každé dítě/žák mohl/o rozvíjet svůj potenciál na základě aktuálních možností, potřeb a zájmů. Dostanou odpovědi na otázku, co opravdu potřebuje dítě zvládat při vstupu do 1.ročníku ZŠ a jaká má být role mateřské školy v procesu rozvoje klíčových kompetencí.

akreditace č.j. MSMT 708/2023-6-154

z ohlasů účastnic:
... Paní lektorky jsou milé, vzdělané, máme spoustu poznatků, novinek a doporučení...
... Skvělý přístup z praxe...
... Výklad mě moc bavil a zaujal. Odnáším si mnoho nových informací a znalostí...


Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.

Vystudovala PedF UK, obor Pedagogika předškolního věku, specializace Rané dětství, působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, lektoruje odborné semináře pro školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, věnuje se lektorské i publikační činnosti. Je spoluautorkou knihy Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Portál 2016).


PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství 1. stupně ZŠ. V témže oboru získala i doktorský titul. V současné době pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ v Praze a současně je garantkou prvostupňového vzdělávání v Národním pedagogickém institutu v Praze. Věnuje se také lektorské a publikační činnosti.