Pedagogické semináře

Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků

03.02.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Seminář kopíruje strukturu nové publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!. Na základě teoretických informací z oblasti didaktiky hudební výchovy a logopedické prevence si ujasníte principy a výhody úzkého propojení hudební a řečové výchovy. Pod vedením lektorky si vyzkoušíte hudební činnosti, které přímo podporující rozšiřování a aktivizaci slovní zásoby předškolních dětí, prožijete tyto aktivity v roli dětí i v roli organizátorů/pedagogů. Seznámíte se s variantami těchto činností a s možnostmi využití obrazové přílohy, která je taktéž součástí publikace.
Naučíte se modifikovat podobu těchto činností podle věku a úrovně komunikačních a hudebních schopností konkrétních dětí.
Pomůcky: publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! (pokud už tuto publikaci vlastníte, doneste si ji prosím na seminář), možno zakoupit v našem knihkupectví v den semináře s 20% slevou.


Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.

Vystudovala speciální pedagogiku, hudební teorii a pedagogiku na PedF UK v Praze, kde se zaměřila na téma Hudba jako výrazný prostředek kultivace řeči předškolních dětí a Hudební činnosti v logopedické prevenci. Pracuje mj. jako učitelka a speciální pedagožka v Církevní MŠ Laura, v současné době přednáší na Katedře hudební výchovy PedF UK předměty spojené s hudební a hlasovou výchovou, vede reflexivní praxe z HV se studenty oboru učitelství v MŠ. Věnuje se lektorské i publikační činnosti, je autorkou knihy Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování (PedF UK, Praha 2015), V Portále vyšla na jaře 2018 publikace Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko k semináři Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků. Na jaře 2019 vyjde volně navazující pracovní sešit Třída zpívá í-á, í-á.