Pedagogické semináře

Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ (9-12 hod.)

04.03.2019, 9-12 hodin 700 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Praktický seminář se soustředí na výuku rytmických cvičení, která podporují rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Lektorka vysvětlí, jak hravou a pro děti přitažlivou formou využívat rytmus při psaní a kreslení a jak a proč rozvíjet smyslové vnímání a tvořivost dětí. Seznámíte se s tvorbou projektů pro rozvoj grafomotoriky.
Pomůcky: pastelky, silný fix, nůžky


PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku na FF UK v Praze. Působí na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně na Ústavu školní pedagogiky, kde přednáší mj. předměty spojené s rozvojem literární a jazykové gramotnosti.  Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky a pregramotnosti dětí prezentuje na vzdělávacích seminářích pro pedagogy.
V Portále vyšla její kniha Rozvoj grafomotoriky v projektech.