Pedagogické semináře

Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ (9-12 hod.)

14.10.2024, 9 -12 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Praktický seminář se soustředí na výuku rytmických cvičení, která podporují rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Lektorka vysvětlí, jak hravou a pro děti přitažlivou formou využívat rytmus při psaní a kreslení a jak a proč rozvíjet smyslové vnímání a tvořivost dětí. Seznámíte se s tvorbou projektů pro rozvoj grafomotoriky.
Pomůcky: pastelky, silný fix, nůžky

akreditace č.j.: MSMT - 27762/2021-2-913

z ohlasů účastnic:
...Moc hezky a pečlivě připravený seminář. Lektorka je velice příjemná a její seminář jsem si moc užila. Konečně jsem vše pochopila z hlediska grafomotoriky...
...Velmi kladně hodnotím spoustu inspirace, nápadů pro další práci. Dále konkrétní, názorné vysvětlení a srozumitelnost...


PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku na FF UK v Praze. Působila na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně na Ústavu školní pedagogiky, kde přednášela mj. předměty spojené s rozvojem literární a jazykové gramotnosti.  Je autorkou publikací zaměřených na metodiku elementárního psaní a čtení. Projekty k rozvoji grafomotoriky a pregramotnosti dětí prezentuje na vzdělávacích seminářích pro pedagogy.
V Portále vyšla její kniha Rozvoj grafomotoriky v projektech.