Pedagogické semináře

Od Mikuláše k Vánocům

13.11.2019, 8.30-13.45 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. Lenka Pospíšilová

Hudebně-pohybová dílna s prvky dramatiky, zaměřená na zprostředkování radosti ze společného muzicírování a tvoření dětí. Jazyk a slovo je nositelem elementárních rytmů, které mohou děti využít při hře na tělo nebo na jednoduché orffovské nástroje.
Na semináři se naučíte čertovské písničky a vánoční koledy, které se nemusejí jenom zpívat, ale také tančit, hrát a doprovázet na jednoduché hudební nástroje. Celá hudební dílna je propojena nejrůznějšími říkadly, určenými pro dobu mikulášských besídek a vánočních posezení.
Seminář je určen pedagogům MŠ, pedagogům 1.stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, pedagogům škol s rozšířenou hudební výchovou a pedagogům přípravných oddělení ZUŠ. PaedDr. Lenka Pospíšilová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze obor hudební výchova – český jazyk. Byla korepetitorkou pohybové výchovy na Státní konzervatoři v Praze, účastnila se letního semináře na Orffovském institutu v Salzburku. Je předsedkyní České Orffovy společnosti, učí na ZŠ v Praze, kde zavedla třídy s rozšířenou HV, založila dětský orchestr, který absolvoval mnoho hudebních akcí v Evropě. Od roku 1991 lektoruje vzdělávací semináře pro pedagogy nejen po celé České republice, v Evropě ale také např. v Austrálii, Tasmánii a Americe. Je stálou lektorkou na mezinárodních seminářích pořádaných rakouskou nadací Carla Orffa. Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy.