Pedagogické semináře

Podpora rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ a v prvních ročnících ZŠ

21.11.2023, 9-16 hodin 1400 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Hana Splavcová, Ph.D., PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Na semináři se účastníci seznámí se specifiky a společnými principy daných stupňů vzdělávání vzhledem k rozvoji gramotností, dále s pojetím čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v RVP PV, RVP ZV a dalších metodických materiálech. Účastníci budou schopni cíleně podporovat rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v mateřské škole a žáků 1. ročníku ZŠ. 

akreditace č.j. MSMT 708/2023-6-154

z ohlasů účastnic:
...Skvělý seminář. Úžasně profesně i lidsky sladěné lektorky. Obsahově naplněn vč. propojení teorie s praxí. Mnoho jsme si vyzkoušeli, vše založeno na mnohaleté praxi, velmi inspirativní.
...Budu se snažit o rozšiřování poznatků mezi své kolegyně v oboru...
...Po dlouhé době jeden z nejvíce obsáhlých a přínosných seminářů...Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.

Vystudovala PedF UK, obor Pedagogika předškolního věku, specializace Rané dětství, působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, lektoruje odborné semináře pro školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, věnuje se lektorské i publikační činnosti. Je spoluautorkou knihy Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (Portál 2016).


PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor učitelství 1. stupně ZŠ. V témže oboru získala i doktorský titul. V současné době pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ v Praze a současně je garantkou prvostupňového vzdělávání v Národním pedagogickém institutu v Praze. Věnuje se také lektorské a publikační činnosti.