Pedagogické semináře

Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí v MŠ aneb hlavolamy, hry i digitální pomůcky

30.10.2019, 9-14 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Na tomto semináři si upevníte teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámíte se s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat a rozvíjet jejich rozumové schopnosti v rámci 10 oblastí rozvoje mentálních schopností (vytvoříte si vlastní pracovní listy k rozvoji konkrétních oblastí). Součástí semináře je také prezentace a praktické využití didaktických her a vhodných metodických pomůcek. Nebude chybět ani téma digitální gramotnost v předškolním věku, náměty smysluplného a bezpečného využití IT techniky s předškolními dětmi tak, aby byla zajištěna harmonie mezi digitální a fyzickým světem. Seznámíte se s několika výukovými i relaxačními aplikacemi ke konkrétnímu tématu v předškolním vzdělávání, některé si můžete vyzkoušet přímo na svých "chytrých" telefonech nebo tabletu.
Pomůcky: OREO sušenky, psací potřeby, pastelky nebo fixy, nůžky, lepidlo


PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů. Založila Asociaci pro digitální gramotnost dětí z. ú., jejímž cílem je smysluplné a bezpečné využívání digitálních technologií v MŠ a ZŠ. Je odborným pracovníkem v péči o nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha. Externě spolupracuje s MFF UK na on-line vzdělávání učitelů přírodních věd v práci s mimořádně nadanými žáky v rámci projektu TalNET. Je členkou Mensy České republiky, koordinátorkou Mensy International pro nadané děti, členkou Evropské rady pro vysoké schopnosti. Je autorkou několika publikací, v Portále vyšly její knihy Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (2007),  Se šikulou za zvířátky (2010) a Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ (2014).