Pedagogické semináře

Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí v MŠ

27.05.2019, 9-13 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Cílem semináře je upevnit teoretické znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámíte se s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat v běžných mateřských školách. Součástí semináře je také prezentace a praktické využití didaktických her, vhodných metodických pomůcek a ukázka digitálních materiálů pro předškolní děti v rámci 10 oblastí rozvoje mentálních schopností. Nebude chybět ani tvorba vlastních výukových materiálů a diskuse nad konkrétními situacemi vyplývajícími z praxe.


PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Centrum nadání, které se zabývá pedagogickou a poradenskou podporou nadaných dětí a jejich rodičů.  Je odborným pracovníkem v péči o nadané žáky na Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha. Externě spolupracuje s MFF UK na on-line vzdělávání učitelů přírodních věd v práci s mimořádně nadanými žáky v rámci projektu TalNET. Je členkou Mensy České republiky, koordinátorkou Mensy International pro nadané děti, členkou Evropské rady pro vysoké schopnosti. Je autorkou několika publikací, v Portále vyšly její knihy Nadané dítě a rozvoj jeho schopností (2007),  Se šikulou za zvířátky (2010) a Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ (2014).