Důležité upozornění pro návštěvníky online archivu

Všechna práva vyhrazena. Žádná část článků zveřejněných v online archivu a v tištěném vydání časopisu Informatorium 3-8 (text, fotografie, obrázky a ilustrace) nesmí být reprodukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Citace jsou možné s uvedením zdroje.

-red-