Online archiv

Autor: -red-

Slunečnice pro bažanty

-red-, 2021_08

Práce s příběhem v mateřské škole

-red-, 2021_08
Hra je jednou z nejběžnějších aktivit v lidském životě. Uplatňuje se v rámci celého života člověka, má různé formy a různou intenzitu. Nejvýznamněji se však projevuje v dětství. Je jednou z nejdůležitějších činností, která má vliv na vývoj dítěte.

Dyslexie a kreativita

-red-, 2021_08
Každé dítě, které se musí během školních let potýkat s dyslexií, má na svých bedrech naloženo víc než ostatní spolužáci. Jako rodiče či pedagogové se můžeme snažit pomoci, ale každé dítě si stejně samo musí najít své vlastní mechanismy, jak poruchu zvládat a kompenzovat.

Práva a povinnosti ředitele

-red-, 2021_08
Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164, odst. 1 a odst. 2, dále pak v § 165 odst. 1 a odst. 2 a v § 166, odst. 1 až odst. 11.

Telefon na uklidnění

-red-, 2021_07

Rozkvetlé školky

-red-, 2021_07
Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí uspořádala projekt „Rozkvetlé školky“. Jeho cílem bylo navázat spolupráci rodičů a dětí s pedagogy mateřské školy a vytvořit příjemné prostředí ve školách a městě Frýdlant nad Ostravicí v době pandemie.

Tři roky a dost?

-red-, 2021_07

Psychoterapie pro každého

-red-, 2021_07
Poslední rok ve školství byl plný změn a nových pravidel, se kterými se učitelé museli co nejrychleji vyrovnat. Bylo potřeba naučit se rychle fungovat za nových podmínek, což někomu nedělá problém, pro jiné však může být jakákoliv odchylka od zavedených pořádků důvodem ke stresu.

Adaptace na mateřskou školu z pohledu dítěte

-red-, 2021_07
Nástup dítěte do mateřské školy je pro každé dítě i jeho rodinu významným životním mezníkem, jehož zvládnutí do značné míry ovlivňuje budoucí školní úspěšnost i sociální a emoční vývoj dítěte.

Provozní řád školního hřiště

-red-, 2021_07

Koncept bezpečnosti a ochrany zdraví (ne)musí být strašákem

-red-, 2021_07
Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, ale i ochrana zdraví při práci (BOZP) patří mezi nejsložitější, co se zpracování dokumentace, ale i zajištění týče. Zákon ukládá zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny, kteří se ve školství pohybují.

Dárek za předplatné září 2021

-red-, 2021_07