Online archiv

Autor: -red-

Malujeme seniorům

-red-, 2021_06

Těšíme se na kamarády

-red-, 2021_06

Přímluva za hodné děti

-red-, 2021_06

Nominace na Zlatou stuhu 2021

-red-, 2021_06

Předškolní děti v době covidové a lockdownové

-red-, 2021_06
V březnu to byl rok, co vláda nařídila z naprosté většiny zavřít veškeré mateřské školy a podobné instituce. To samé se stalo loni na podzim a letos v zimě, v rozmezí necelého jednoho kalendářního roku.

Realita předškolního inkluzivního vzdělávání

-red-, 2021_06
Záměrem inkluzivního vzdělávání bylo, že se škola přizpůsobí dítěti, nikoli, že mateřská škola bude děti připravovat na školu, což je po ní opakovaně požadováno. Jaká je realita mateřských škol? A co by pomohlo naplnění této vize?

Hodnoticí pohovory a praxe v mateřských školách

-red-, 2021_06
Hodnocení zaměstnanců patří k elementárním personálně-manažerským procesům. Základní funkcí hodnocení je definice cílů a jejich další plánování, udržování vzájemné komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci, zjišťování jejich potřeb a nastavování systému odměňování.

Dárek pro nové předplatitele červen 2021

-red-, 2021_06

Denní snění snižuje stres

-red-, 2021_05

Řidiči s ADHD

-red-, 2021_05

Smysly a paměť u předškoláků

-red-, 2021_05
Nezralost vnímání není daná nezralostí oka či ucha, ale nezralostí mozku, který se v předškolním věku stále ještě bouřlivě vyvíjí a ne vždy stihnou dozrát všechny potřebné funkce k tomu, aby se dítě plynule a bez větších obtíží mohlo naučit číst, psát a počítat.

Jak změnil covid život v naší MŠ v Jesničánkách

-red-, 2021_05
„Covidové období“ trvá pro všechny již velmi dlouho. Nejdříve jsme si zvykali, že s námi žije nový virus, a vzápětí jsme museli řešit různá opatření, omezení, pokyny, zákazy atd. To vše se odrazilo nejen v našich rodinách a domovech, ale i v zaměstnání.