Online archiv

Autor: -red-

Důležité upozornění pro návštěvníky online archivu

-red-

Slet čarodějnic

-red-, 2024_06_cerven

Odpoledne k svátku maminek

-red-, 2024_06_cerven

Jarní klobouková dílna

-red-, 2024_06_cerven

Orientační běh ve školce

-red-, 2024_06_cerven

Kdo je opravdový hrdina?

-red-, 2024_06_cerven

Stromová stezka

-red-, 2024_06_cerven

Školní družina pro maminky

-red-, 2024_06_cerven

Prevence rizik ve školství – realizace kontrolních prověrek

-red-, 2024_06_cerven
Problematika bezpečnosti práce ve školství je obecně velmi složitá, protože zasahuje do mnoha speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.

Prevence a podpora při vývojové dysfázii u dětí

-red-, 2024_06_cerven
Jak předcházet vzniku poruch řeči a eliminovat jejich případné dopady? Pomoci může logopedická prevence a další odborná pomoc, kterou lze využít již v průběhu docházky v mateřské škole. O fungování logopedické prevence a jejích následných benefitech se dočtete v tomto článku. Kromě toho se dozvíte, jak můžete s dětmi pracovat v domácím prostředí a jak tuto poruchu včas odhalit.

Projekt v MŠ Zlechov – „Ptačí zimní štěbetání“

-red-, 2024_05_květen
Měsíc únor se v naší mateřské škole nesl v duchu ptáčků v zimě, které můžeme spatřit na našich krmítkách. V naší Mateřské škole ve Zlechově se jak ve třídě „Motýlků“ (mladší děti od 3 do 4 let), tak i ve třídě „Sluníček“ (děti ve věku od 4 do 6 let) děti seznamovaly s nejběžnějšími ptáky v zimě a se zajímavostmi z ptačí říše.

Řízení znalostí pedagogických pracovníků – tvrdý oříšek vedoucích pedagogických pracovníků

-red-, 2024_05_květen
V oblasti pedagogického vedení školy je naprosto zásadní skutečnost, že vůdčí osobností pedagogického procesu je ředitel/ka. Řízení znalostí v segmentu školství naráží v současné době na systémové zatížení administrativní agendou.