Více o Psychologii dnes

PSYCHOLOGIE DNES je časopis o mezilidských vztazích, životním stylu, společenských trendech, o sebepoznání a rozvoji osobnosti. Přináší články předních odborníků psané čtivou formou, rozhovory s kapacitami oboru z Česka i zahraničí, polemiky na aktuální témata, rady pro partnerské vztahy, výchovu i kariéru. Zabývá se prevencí závislostí, výsledky zajímavých výzkumů, sociální sférou apod. Je úspěšně přijímán širokou veřejností, stejně jako v odborných kruzích. Zvláště je ceněn jako inspirativní pomůcka pro studenty humanitních oborů.

Vydává Portál, s.r.o.


Šéfredaktor:
Martin Bedřich, e-mail: bedrich(zavináč)portal.cz

Adresa redakce: Klapkova 2, 182 00 Praha 8, tel.: 283 028 404

Stálí spolupracovníci: Markéta Stinglová, Adam Táborský, Ondřej Fafejta, Šimon Grimmich, Dominika Čechová ad.


Redakční rada: Gabriela Dymešová, Radkin Honzák, Martina Klicperová-Baker, Helena Klímová, Petr Macek, Jan Srnec, Jiří Šípek, Jaroslav Šturma, Petr Weiss, Pavla Koucká.

Časopis vychází měsíčně (o prázdninách dvojčíslo). První číslo vyšlo v roce 1995. Cena výtisku 69 Kč. Předplatné na rok (11 čísel) činí 690 Kč. Nevyžádané příspěvky nevracíme. ISSN: 1212-9607.

Tisk: Triangl, a. s.