Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritou!

Vážení čtenáři a autoři našich časopisů

v souvislosti s novými pravidly v oblasti ochrany osobních údajů bychom Vás rádi blíže seznámili se způsobem užití Vašich osobních dat ze strany Portálu, s.r.o. a ujistili Vás, že ochrana Vašeho soukromí pro nás nadále zůstává absolutní prioritou. Potřebné kroky jsme podnikli jak v samotném nakladatelství, v ochraně databází předplatitelů našich časopisů, účastníků soutěží a kurzů, tak u našich smluvních partnerů, kteří pro nás a naše zákazníky zajišťují služby. Jedná se především o distribuční firmy SEND Předplatné spol. s r.o., Magnet Press, Slovakia, s.r.o. a poskytovatele e-verze časopisů www.floowie.com . Detailní informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou k dispozici níže.  

Věříme, že dosavadní zkušenost s naší organizací ve Vás vybudovala důvěru a přesvědčení, že s Vašimi osobními údaji nakládáme svědomitě a v žádném případě je nezneužíváme v obchodním styku ve prospěch třetích stran. Přesto v případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste nám jako správci doposud poskytli nebo které jako správce zpracováváme na základě jiného zdroje, kontaktujte nás bezodkladně na emailové adrese bedrich@portal.cz .

 
Srdečně a s přáním hezkého dne
redakce časopisů, Portál, s.r.o.


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce

Nakladatelství Portál, s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, odd. C, vl. 24697, se sídlem  Klapkova 2, 182 00 Praha 8, IČO: 49623354, DIČ: CZ49623354, 

Jaké informace shromažďujeme

Dle povahy smlouvy nebo rozsahu dohodnutých služeb poskytovaných ze strany Nakladatelství Portál, s.r.o. zpracováváme pouze osobní údaje přiměřené účelu zpracování, a to jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, email, bankovní údaje, případně IČO, DIČ.

Subjekty údajů

Předplatitelé časopisů

Autoři článků do časopisů

Účastníci soutěží a adresáti dárků za předplatné

Účastníci výběrových řízení do redakcí

K jakým úkonům potřebujeme Vaše osobní údaje

K zasílání časopisů, hesel k elektronické verzi časopisů, přístupů do on-line archivu, informací o stavu předplatného, honorářů, faktur a platebních pokynů aj. činnosti z povahy našich služeb vyplývající.

Díky emailovému a telefonickému kontaktu jsme schopni operativněji vyřídit Vaše reklamace, dotazy ohledně předplatného nebo on-line archivu, informovanost Vás o administrativních změnách na straně nakladatelství (změna kontaktů, bankovního spojení, nového zprostředkovatele našich služeb apod.) 

Můžeme Vám elektronicky či prostřednictvím poštovních služeb odesílat důležitá sdělení, dokumenty, tiskoviny a pozvánky na akce (ukázkové číslo, vysoutěžené vstupenky, dárky za předplatné, platební pokyny, faktury ad.) Formou elektronického dopisu Vás informujeme o mimořádné akci, slevě, nabídce či novinkách souvisejících s časopisy.

Věnujeme se analýze návštěvnosti stránek www.portal.cz/casopisy a Vašeho nákupního chování, abychom zlepšili naše webové stránky a zrychlili přístup k tomu, co Vás zajímá.

Pro účetní a daňové účely.

Pro poskytování služeb souvisejících s plněním smluvních povinností.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu pěti  let od poslední objednávky, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu, nevyplývá-li ze zákona či jiných předpisů delší archivační lhůta. 

Komu mohou být správcem poskytnuty Vaše osobní údaje (Zpracovatelé osobních údajů)

Společnost SEND Předplatné spol. s r.o., se sídlem ve Žlíbku 1800/77, Praha 9, IČ 610 61 409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 43044, jež zpracovává databáze předplatitelů časopisů, přijímá platby, zasílá periodika prostřednictvím poštovních služeb, vystavuje složenky a faktury, upozorňuje na končící předplatné, vyřizuje reklamace, zasílá ukázková čísla. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. 

Společnost Floowie International, s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 28339347, DIČ: CZ28339347, Společnost Floowie International, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: C 62292, jež na svých stránkách www.floowie.com poskytuje našim předplatitelům kombinovaného předplatného elektronickou verzi časopisu, zasílá hesla k registraci. Do jejich zabezpečeného systému nahráváme pouze e-mailovu adresu čtenáře.  

Společnost Designeo Creative s.r.o., Nad Šutkou 540/14, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ 24690139, DIČ CZ24690139,Společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166343., která se stará o přístup předplatitelů do on-line archivu na našich webových stránkách, zasílá čtenářům aktivační maily k otevření archivu. Aktualizace předplatitelské databáze mezi ní a SENDem probíhá zabezpečenou elektronickou komunikací mezi oběma systémy.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že nesouhlasíte se zpracováním údajů, které jste nám jako správci doposud poskytli nebo které jako správce zpracováváme na základě jiného zdroje, kontaktujte nás, prosíme, bezodkladně na emailové adrese bedrich@portal.cz. Do předmětu prosíme uvést GDPR, případně do mailu uvést souvislost, jakou máte s Portálem (předplatitel, účastník soutěže, ankety ad.) Máte rovněž právo své osobní údaje kdykoliv zkontrolovat a požádat o informaci o jejich zpracování, případně o jejich opravu, aktualizaci, vymazání. 

Dotazy, připomínky, komentáře a uplatnění práv

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů, nebo v případě, že chcete uplatnit svá práva na aktualizaci nebo výmaz informací, nás kontaktujte na emailové adrese bedrich@portal.cz . Informace je možné v souladu se zákonem poskytnout pouze v případě, že dojde odpovídajícím způsobem ke ztotožnění žadatele. 

Velice děkujeme za Vaši pozornost tomuto dokumentu a za Vaši důvěru.

Srdečně

Redakce časopisů, Portál, s.r.o.