Online archiv

Děkuju, že mi to přejete

Sandra Silná, PD 9/2023
Služba farářky se z velké části zakládá na osobním kontaktu s lidmi v reálném světě. Ale čím víc člověk takto působí, tím víc se od něho očekává, že bude dosažitelný i ve virtuálním prostoru. Někdy je však třeba být offline.

Jedna velikost nestačí ani ve vědě a výzkumu

, PD 9/2023
Odlišnosti potřeb různorodých skupin osob se tematizují v řadě oblastí. Ve vědě a výzkumu se však tento přístup rozšiřuje teprve postupně. Proč by měl výzkum zohlednit, jaké má potřeby člověk na základě svého věku, etnicity, genderu nebo zdravotního stavu? A proč věda vytvářená pro „univerzálního člověka“ nemá stejný přínos pro všechny a může být někdy i nebezpečná? Těmto otázkám se bude věnovat série článků nazvaná Jedna velikost nestačí, která přináší pohled na výzkum z perspektivy genderu i dalších společenských proměnných.

Poutníci, nebo tuláci?

Šimon Grimmich, PD 9/2023

Příroda v terapii

Adam Táborský, PD 7-8/2023
Od osmdesátých let vznikají v Japonsku a Spojených státech výzkumy, které dokazují, že pobyt v přírodě je léčivý. Někteří současní světoví filozofové a vědci se uchylují k domorodým etnikům pro inspiraci, jak s přírodou zůstat v kontaktu. A práce s klienty v přírodním prostředí se začíná prosazovat i v psychoterapii.

Prožít pevnost i ohebnost dubu

, PD 7-8/2023
Všechno, co v životě dělá, souvisí s lidmi a přírodou. TOMÁŠ HAWEL přibližuje, jak pracuje s ekoterapií, jak v procesu může pomoci strom či zvadlá květina a proč je pro duševní zdraví přínosné se na svět podívat biocentricky.

Duše v divočině

Adam Borzič, PD 7-8/2023
Ekologická krize vyžaduje nové cesty v psychologii a terapii, protože převládající individualistický přístup k péči o duši již nedokáže tématům spojeným s touto problematickou situací čelit. Jedním ze způsobů, jak se devastaci planety postavit, je ekoterapie amerického jungiánského psychoterapeuta Billa Plotkina.

Zahrada jako zrcadlo psychické zkušenosti

Eliška Hudcová , PD 7-8/2023
Zahrada je skryté místo, které kultivujeme. Tříbíme zde smysly, zlepšujeme svou fyzickou kondici a budujeme propojení se sebou, s rostlinami i s lidmi. V rámci zahradní terapie jde o vzájemný partnerský a pečující vztah člověka a přírody, jenž přináší uvědomění si vlastní hodnoty, sebeúctu i etický postoj k životu.

Environmentální úzkost v terapeutovně

, PD 7-8/2023
Klimatická změna dopadá nejen na planetu, ale i na duševní zdraví lidí. Beznaděj tváří v tvář hrozícímu ekologickému kolapsu se stále častěji objevuje i u klientů v terapeutických místnostech. Netrápí pouze generaci Z, jak by se mohlo z médií zdát. Necítíme nakonec určitou formu smutku a stresu z ničení přírody všichni?

Čím je nám příroda?

Tereza Králíčková, PD 7-8/2023
Témata duševního zdraví a možného ohrožení planety v podobě ekologických katastrof hýbou současnou společností. Jaká je mezi nimi souvislost? Psychoterapeutka TEREZA KRÁLÍČKOVÁ se v osobní úvaze zamýšlí nad odcizením, nadějí a touhou žít.

Nacházení domova

, PD 7-8/2023
Rozjímání při západu slunce, cesty do pouště, lezení na stromy. RONEN BERGER patří mezi průkopníky terapeutické práce v přírodě, která léčí a propojuje člověka s jeho podstatou.

Regulace emocí založená na mindfulness

Miroslav Světlák , PD 7-8/2023
Jak setrvat s tím, co je? Jak přijmout nepříjemné prožitky, které k životu patří, vytvořit si nadhled a omezit tak utrpení? Klinický psycholog a psychoterapeut MIROSLAV SVĚTLÁK hovoří o tom, jak pocity vznikají, a nabízí cestu, jak s nimi zdravě zacházet.

Setkání s koněm jako cesta sebepoznání

Ondřej Fafejta, PD 7-8/2023
Zvířata nemají tak komplikovanou psychiku jako lidé. Když něco dělají, dělají to naplno. Nepochybují o sobě. To je jeden z důvodů, proč mohou dobře terapeuticky působit na všechny, kdo se potřebují uklidnit, získat sebedůvěru a naladit se na vlastní tělo. Jedním z často využívaných zvířat je kůň.