Online archiv

Nechávám se opanovat krásou

, PD 12/2022
Co pro ženu se spastickou obrnou znamená tělesnost? Kunsthistorička MICHALA FRANK BARNOVÁ popisuje svůj celoživotní boj s fyzickým handicapem i svou velkou lásku k umění, které ji povznáší.

Chvalme se za to, co je na nás krásné

, PD 12/2022
Zdravý vztah k vlastnímu tělu je nezbytnou součástí duševní pohody. Pokud si svého těla nevážíme a nenasloucháme jeho potřebám, ubližujeme si. Jenže potíže s přijetím těla téměř vždy pramení v psychice. Zkusme po malých krůčcích změnit své vnitřní nastavení.

Cítím, tedy jsem

, PD 12/2022
Descartovo cogito ergo sum – myslím, tedy jsem – ignoruje tělesnost a má neblahý vliv na naši životní spokojenost. Je dobré si uvědomit mnohem původnější důkaz vlastní existence: prožitek sebe skrze smysly a emoce.

Jednota těla a mysli

, PD 12/2022
Psychosomatické nazírání na prožívané potíže si zaslouží mnohem větší pozornost, než tomu v našem kontextu doposud bylo. O změnu se zasazuje mimo jiné primář pražské Psychosomatické kliniky JAROMÍR KABÁT.

Půvab nedokonalosti

, PD 12/2022

Zůstaň OK

, PD 11/2022
V českém překladu poprvé vychází kniha Zůstaň OK od Amy a Thomase Harrisových. Dozvíme se v ní nejen to, jak se od prvního vydání slavného titulu Já jsem OK, ty jsi OK vyvinula transakční analýza v pojetí Toma Harrise, ale i to, kdo byl celou dobu jeho úzkým spolupracovníkem – jeho žena Amy.

Jak dobře komunikovat

, PD 11/2022
Můžeme komunikovat zdravě, efektivně, ale i manipulovat. O tom, jak pomáhá autentický jazyk bez termínů a floskulí, proč se naučit naslouchat i o domnělé univerzalitě vyjadřovaných emocí hovoří profesor ZBYNĚK VYBÍRAL.

Ve spárech nenávisti

, PD 11/2022
Negativní emoce ztěžují komunikaci a jsou zraňující. Co s nimi? Pokud jsme se ocitli v situaci plné nedorozumění a nevraživosti, můžeme překonat odpor a pokusit se o pochopení protivníkova chování i svých vlastních vnitřních pohnutek.

Psychoterapie jako způsob života a péče o svět

, PD 11/2022
Thomase Moora bychom mohli pokládat za jednoho z nejvýznamnějších představitelů současné hlubinné psychologie a za pokračovatele C. G. Junga a J. Hillmana. V knize Terapie duše shrnuje hlavní motivy svého uvažování o psychoterapii.

Umenšování Rodiče: Co dělat, když nás někdo poučuje

, PD 11/2022
Rodič s velkým R v transakční analýze vyjadřuje naše přesvědčení, že něco se musí, nebo nesmí. Ukázka z knihy Zůstaň OK od Amy a Thomase Harrisových popisuje, jak zacházet s tím, když na nás útočí něčí zbytnělý Rodič a vyvolává v nás sebezničující útok našeho vlastního Rodiče. Nabízené podněty lze číst i jako tipy, jak vyzrát na různé podoby manipulace.

Dobře žít

, PD 11/2022
Většinou máme určitou představu o tom, jak by měl vypadat správný rodič. Mnohdy nás sužují obavy a srovnáváme se s ostatními. Přitom stačí být opravdový a upřímný a nalézt vlastní definici dobrého života.

Jdou rodinné a pracovní vztahy dohromady?

, PD 11/2022
Podle psychologa Bernda Schmida má každý z nás tři světy: soukromý, profesní a organizační. V jejich rámci zastáváme určité role. Je možné tyto role úspěšně kombinovat? Jednoznačná odpověď neexistuje.