Online archiv

Milovat své nepřátele

Sandra Silná, PD 4/2024
Na hezká slova většinou reagujeme mile, ale jakmile se nás někdo nepříjemně dotkne, často to pěkně „schytá“. Opravdu tak musíme reagovat? Možná že Ježíšova výzva „milujte své nepřátele“ není tak scestná, jak by se mohlo zdát. Každopádně se můžeme inspirovat principem nekomplementárního chování, s nímž pracuje moderní psychologie.

Syndrom podvodnice

Ananké Nebeská, PD 4/2024
Možná znáte osoby, které si navzdory svým úspěchům nedokážou úspěšnost zvnitřnit. Mají o sobě pochybnosti, a dokonce se bojí, že budou „odhaleny“. Syndrom podvodnice je častější u žen a marginalizovaných skupin. Jak souvisí s genderem a proč bychom se o něj měly*i zajímat?

S otevřeným srdcem

Šimon Grimmich, PD 4/2024

Holistický přístup k člověku

, PD 3/2024
Biosyntéza je nejen psychoterapie, ale i praktická filozofie zdraví, přirozenosti a vitality. Důvěřuje ve zdroje a procesy, které podporují život a růst, a předpokládá propojení na mnoha úrovních. Vnímá lidskou bytost jako celek.

Biosyntéza jako hledání bezpečných krůčků

, PD 3/2024
Se zakladatelkami Českého institutu biosyntézy, psycholožkami a psychoterapeutkami YVONNOU LUCKOU a BARBOROU JANEČKOVOU jsme hovořily o jejich vztahu k této metodě, o přesahových tématech i významu bezpečné práce s tělem.

Pulzace v psychoterapii dětí

Pavla Špeldová, PD 3/2024
Práce s pulzací je základním předpokladem dobrého zdraví a je také důležitým stavebním prvkem biosyntetické psychoterapie. Lidské tělo pulzuje mnoha způsoby – dýcháme, napínáme a uvolňujeme svaly, spíme a bdíme. Tepe nejen srdce, ale každá buňka. Jak lze tyto principy využít k uzdravování dětských klientů?

Biosyntetický přístup v pomáhajících profesích

, PD 3/2024
Základním cílem biosyntetického přístupu je co nejvíce se přiblížit k vlastnímu středu a s ním spojeným kvalitám – esenci, která souvisí s vnitřní silou, vitalitou, kreativitou a zdravím. Aplikovaná biosyntetická psychoterapie nás vede k tomu, abychom nezapomínali na vlastní rovnováhu a uplatňovali sebepéči.

Pískoviště jako zrcadlo reality

, PD 3/2024
Psychoterapeutka RADKA VÍCHOVÁ vypráví o svých zkušenostech s dětmi a adolescenty. Jak se staví k některým rodičovským stylům výchovy? V čem spočívá metoda terapeutického pískoviště Sandplaying, kterou často používá? V rozhovoru přibližujeme otázku dětské odolnosti, mluvíme o mandarinkách nebo o černé a zlaté skříňce.

Tělo v terapii zaměřené na člověka

Adam Táborský, PD 3/2024
Jakou roli v psychoterapii zaměřené na klienta hrají různé techniky? A jak je to s cíli? Psycholog a psychoterapeut ADAM TÁBORSKÝ přibližuje některé názory Carla Rogerse a zamýšlí se nad tím, jak v rámci léčebného procesu využít fyzický dotek.

Přizvat tělo do péče o duši

Martin Nawrath, PD 3/2024
Zdánlivě nesrozumitelná zpráva těla je mnohdy prvním náznakem sdělení, které se vynořuje z nevědomí. Pokud s tímto signálem v procesově orientované psychoterapii pracujeme, můžeme objevit léčivý vzkaz. Co nám chce říct svíravá bolest střev nebo svěží dotek květiny?

Tělo jako nástroj porozumění

Jiří Jakubů, PD 3/2024
Vztah těla a duše, emocí a myšlenek je tajemně spletitý a fascinující. Psychoanalýza bývá chápána jako metoda, která se zaměřuje především na mysl, ale prožívání nehraje o nic menší roli. Psychoanalytik JIŘÍ JAKUBŮ píše o gestech, mimice, tělesných emocích a zakoušené oživující a plné přítomnosti.

Chytit druhý dech

Stanislava Gabriel Waldštejn, PD 3/2024
Psychika dokáže zázraky. Když už se zdá, že je všechno ztraceno, může přijít obrat. Je k tomu potřeba pomoc zvenčí, ale především vnitřní síla a odvaha nemocného člověka.