Online archiv

Psychoanalýza jako nástroj pro zkoumání filmu

, PD 1/2023
Snad žádný psychologický směr neovlivnil přemýšlení o filmu tak výrazně jako psychoanalýza. Pokud za její počátek považujeme texty Sigmunda Freuda z konce 19. století, lze říct, že je zhruba stejně stará jako samotná kinematografie.

Ustlat si postel

, PD 1/2023
Všichni máme nějakou vysněnou představu o životě, ovšem ne vždy se taková vize naplní. Proč tomu tak je, je vlastně tajemství, a i to je potřeba přijmout. Nic však není ztraceno, protože umění života spočívá v malých krocích, o něž se můžeme pokoušet každý den.

Krize a nové začátky

, PD 1/2023
Málokdo prožije život jako hladkou linku od narození do smrti – jsme nuceni čelit i utrpení a krizovým obdobím. Jak se k nim postavit a kde čerpat sílu, abychom mohli vykročit dál?

Žena jako tvořivá bytost

, PD 1/2023
Jak ženy ovlivnily psychoanalýzu, jaké koncepty vnesly do této výsostně intelektuální metody a co znamená závist vůči penisu nebo třeba Elektřin komplex? O tom, ale i o mnohém dalším vypráví profesorka ALENA PLHÁKOVÁ.

Královská disciplína trpělivých vytrvalců

, PD 1/2023
V dětství ji pronásledovaly noční můry o tom, jak ji čerti zazdívají v posteli. Její úzkostný otec trestal každou chybu a komunistický režim vytvářel ve společnosti atmosféru napětí. JANA ŠULISTOVÁ líčí svá uzdravující setkání s psychoanalýzou, která jí pomohla se osvobodit.

Freud, Dalí a blázni

, PD 1/2023

Psychoanalýza jako vztahový domov

, PD 1/2023
Nacházet vnitřní kompas, uvolňovat psychickou energii, žít opravdověji. MARTIN MAHLER vnímá psychoanalytickou terapii jako bezpečný přístav, v němž se klient léčí a proměňuje, aby mohl s důvěrou vykročit do neznámých končin.

Mladí to nemají lehké

, PD 1/2023
Často slyší, že ničemu nerozumí a nic si neprožili. Jsou odsuzováni za svou povrchnost a neschopnost komunikace. Zdánlivě neřeší žádné velké starosti. Objektivně však nesou na bedrech víc, než se zdá. Řeč je o mladých dospělých.

Naslouchat tomu, co chce druhý říct

, PD 1/2023
JOSEPH DODDS kombinuje mnoho různých přístupů k lidskému prožívání. Vychází z psychoanalýzy, ale inspiruje se též neurovědou, ekologií či filozofií a spolupracuje s odborníky z celého světa. Zaměřuje se na klimatické změny a prosazuje ekopsychoanalýzu.

O vztahové psychoanalýze

, PD 1/2023
Vztahová psychoanalýza je moderní a v mnohém provokativní směr, který v zástupcích tradičnějších psychoanalytických škol probouzí rozporuplné emoce. JAKUB KUCHAŘ představuje některé pilíře této metody – vzájemnost, nehierarchický přístup a otevřenost nečekaným vztahovým situacím vedoucím k hlubokým momentům setkání.

Meditace jako cesta bezpodmínečného sebepřijetí

, PD 1/2023

Obejdeme se bez Freuda?

, PD 1/2023
V psychoanalýze dnes existuje mnoho směrů. Některé zůstávají konzervativnější, věrnější původnímu učení Sigmunda Freuda, jiné čerpají z nových poznatků a zdůrazňují například vztahovost. Nabízíme několik kritických poznámek k psychoanalytické metodě.