Jste dospělé dítě alkoholika? A víte v čem a proč jste jiní?

Dospělé dítě alkoholika bylo postiženo a reaguje způsoby, které těm, co dospělými dětmi alkoholiků nejsou, nemusejí být vlastní. Poznáte se? A pokud ano, jste si vědomi následků, které takové dětství neslo?

Psycholožka Janet Geringer Woititz se dlouhá léta zabývala prací s dysfunkčními rodinami a jejich dětmi. Ve své knize Dospělé děti alkoholiků tvrdí, že zásadním krokem v dospělosti pro takového člověka, který takové dětství zažil, je poznat, co to vlastně znamená být dítětem alkoholika. „Ať již ostatní viděli a říkali cokoli, pravdou zůstává, že jste se skutečně jako dítě necítili. Dokonce jste neměli ani ponětí o tom, jaké to je, mít pocity jako dítě. Dítě se velice podobá štěněti; nabízí a přijímá lásku upřímně a snadno, skáče a běhá, je poněkud nezbedné, hravé, dělá kousky kvůli pochvale či odměně, ale dělá toho co nejméně. Nejdůležitější je, že je bezstarostné. Jestliže se dítě podobá štěněti, pak vy jste dítětem nikdy nebyli."

 1. Dospělé děti alkoholiků si nejsou jisty tím, jaké chování je normální.

 2. Dospělé děti alkoholiků mají těžkosti při dotahování úkolů do konce.

 3. Dospělé děti alkoholiků lžou v situacích, kdy by bylo stejně snadné říct pravdu.

 4. Dospělé děti alkoholiků posuzují samy sebe bez slitování.

 5. Dospělé děti alkoholiků mají problém se bavit.

 6. Dospělé děti alkoholiků berou samy sebe velice vážně.

 7. Dospělé děti alkoholiků mají problémy s důvěrnými vztahy.

 8. Dospělé děti alkoholiků reagují nepřiměřeně na změny, které nemohou ovlivnit.

 9. Dospělé děti alkoholiků neustále hledají a vyžadují pochvalu a ujištění.

 10. Dospělé děti alkoholiků obvykle cítí, že jsou jiné než ostatní lidé.

 11. Dospělé děti alkoholiků jsou buď mimořádně odpovědné, nebo mimořádně nezodpovědné.

 12. Dospělé děti alkoholiků jsou extrémně loajální, a to i tehdy, když vidí, že jejich loajalita je nezasloužená.

 13. Dospělé děti alkoholiků jsou impulzivní. Mají sklon nechat se vtáhnout do průběhu nějaké události, aniž by uvažovaly o alternativách chování nebo o možných důsledcích. Tato impulzivnost pak vede k vnitřnímu chaosu, k averzi vůči vlastní osobě a ke ztrátě kontroly nad svým prostředím. Kromě toho musejí vynakládat velké úsilí, aby věci daly zase do pořádku.

Alkoholismus je nemoc. Lidé uzdravující se z alkoholismu se léčí z nemoci. Být dítětem alkoholika ale nemoc není. Je to součást vaší minulosti. Charakter alkoholismu a způsob, jak na něj rodina reagovala, vedly k řadě událostí, jež ovlivnily vaše pocity vůči vám samým, vaše postoje a chování, a to tak, že vám to způsobovalo trápení a bolest. Cílem uzdravení dospělých dětí alkoholiků je překonat ty stránky vaší minulosti, které vám dnes působí potíže, a naučit se, jak na to jít lépe.

Jak s těmito stránkami naložit, najdete v knize Dospělé děti alkoholiků

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru