Feldenkraisova metoda: Vědomé pohybové cvičení pro každého

Feldenkraisova metoda je inovativním přístupem k vylepšení pohybové efektivity a tělesného vědomí. Prostřednictvím jemných pohybových cvičení a vědomého vnímání tělesného pohybu můžete dosáhnout nejen výrazného zlepšení pohybových schopností, ale i rozvíjení všech aspektů jednání člověka: pohybu, cítění, vnímání a myšlení.

Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění / Moshé Feldenkrais ; Awareness through Movement: Health Exercises for Personal Growth Sebevýchova psychofyziologie autogenní trénink psychosomatická onemocnění příručkaNová kniha edice Klasici FELDENKRAISOVA METODA. POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ otevírá dveře do fascinujícího světa Feldenkraisovy metody. Tato metoda, vyvinutá Moshe Feldenkraisem, je revolučním přístupem k vylepšení pohybové efektivity a zvýšení tělesného povědomí. Jedná se o neinvazivní, přirozený způsob, jak zkoumat a transformovat způsob, jakým se pohybujeme a vnímáme sami sebe. Kniha je průvodcem tímto inovativním přístupem, v první části autor čtenáře seznamuje s teoretickými východisky metody a druhá část obsahuje dvanáct praktických lekcí, které představují principy a nástroje metody. Feldenkrais je vybral z více než tisícovky lekcí, které sám v průběhu let vedl, zejména pro jejich komplexitu a proto, že dobře přibližují ducha metody a zároveň vhodně ilustrují v knize obsažená tvrzení. 

Důležitým aspektem Feldenkraisovy metody je její důraz na neuroplasticitu, což je schopnost mozku přizpůsobit se a reorganizovat své nervové spoje na základě opakovaných zkušeností. Proto nabízí jednoduchá, ale účinná cvičení, která pomáhají vytvářet nové a zdravější pohybové návyky.

Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění / Moshé Feldenkrais ; Awareness through Movement: Health Exercises for Personal Growth Sebevýchova psychofyziologie autogenní trénink psychosomatická onemocnění příručkaMoshé Feldenkrais (1904–1984) byl ukrajinsko-izraelský inženýr a fyzik. Zabýval se ale řadou dalších oblastí, jako třeba bojovými uměními, sportem či dětským vývojem. Proslul např. tím, že izraelského ministerského předsedu Davida Bena-Guriona učil v jeho 77 letech stát na hlavě. Jeho zájem o pohyb a lidské tělo ho přivedl k vývoji Feldenkraisovy metody, která se stala jeho význačným dědictvím. Tato metoda kombinuje prvky biomechaniky, neurovědy a filozofie a je zaměřena na zlepšení pohybových vzorů, eliminaci tělesného napětí a posílení tělesného povědomí.

Co dělá Feldenkraisovu metodu tak jedinečnou a přitažlivou? Je to fakt, že tato metoda není o vytváření atletických výkonů nebo komplikovaných cvičebních rutin. Místo toho je zaměřena na každodenní pohyb, který provádíme, bez ohledu na věk nebo fyzickou kondici. Cvičení jsou navržena tak, aby pomohla lidem odstranit zbytečné napětí, zlepšit pohybové vzory a najít nové cesty k pohybové efektivitě. Feldenkraisova metoda je přístupná všem, kdo chtějí zlepšit svůj postoj, snížit bolest v těle (bolesti zad, krku, ramen či kloubů) a získat hlubší povědomí o svém těle.

Feldenkrais zamýšlel lekce uvedené v knize jako úvod do metody pro širokou veřejnost. Při jejich studiu je však dobré mít na paměti, že je autor koncipoval v době, kdy byla fyzická kondice v populaci na jiné úrovni než dnes. Některé jejich části tak mohou být pro dnešního člověka, zejména z počátku, překvapivě náročné. Navíc provádění lekcí podle psaných pokynů patří k náročnějším podobám studia Feldenkraisovy metody a je tedy lepší vyzkoušet si lekce naživo pod vedením certifikovaného praktika. Lekce naživo mají i výhodu ve zpětné vazbě, kterou praktik poskytuje.

Z anglického originálu Awareness through Movement přeložil René Souček.

Ukázka:

Lekce 8

Zdokonalování sebeobrazu

V této lekci se naučíte používat určitou skupinu svalů pro nějaký konkrétní pohyb v různých polohách těla. Během jedné hodiny získáte větší pružnost kloubů používaných při tomto pohybu a dosáhnete jeho anatomicky možných hranic. Pochopíte účinek pohybů hlavy na svalové napětí, účinek pohybu v představě na pohyb skutečný a naučíte se potlačit verbalizaci při provádění pohybu v představě – to vše vede k doplnění obrazu těla. Dokážete také přenést zlepšení aktivně získané jednou stranou těla na druhou neaktivní stranu, která se pohybu neúčastnila, a to pouze pomocí vizualizace nebo myšlení.

ZVEDNĚTE CHODIDLO SMĚREM K HLAVĚ 

Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění / Moshé Feldenkrais ; Awareness through Movement: Health Exercises for Personal Growth Sebevýchova psychofyziologie autogenní trénink psychosomatická onemocnění příručkaSedněte si na podlahu s koleny široko od sebe a chodidly opřenými o jejich malíkové hrany před sebou. Pravou ruku vsuňte pod pravou patu tak, aby pata spočívala v dlani. Patu je přitom třeba zvednout mírně nad podlahu a vtlačit ruku mezi podlahu a patu jako klín. Palec ruky mějte u prstů, které svírají patu. Nyní levou rukou uchopte čtyři menší prsty pravého chodidla, palec levé ruky přitom prostrčte mezi palcem chodidla a jeho sousedním prstem. Sevřete levou ruku a držte v ní menší prsty pravého chodidla.


Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění / Moshé Feldenkrais ; Awareness through Movement: Health Exercises for Personal Growth Sebevýchova psychofyziologie autogenní trénink psychosomatická onemocnění příručkaZvedněte pravé chodidlo oběma rukama a zároveň ho odtlačte od těla. Poté ho klenutým obloukem přitáhněte k hlavě a pak ho spusťte do původní polohy. Tento pohyb zopakujte, nohu přitom zvedejte s výdechem. Předkloňte hlavu natolik, nakolik je vám to pohodlné, aby noha, kterou pomalu zvedáte nad hlavu, mohla před návratem na podlahu plynule dokončit svůj pohyb směrem k tělu.

Pokračujte ve zvedání nohy, ale bez napětí, bez přehnané snahy a bez vynucování pohybu. Prostě opakujte tento pohyb tak, aby jeho provádění bylo pokaždé plynulejší, snazší, souvislejší a pohodlnější. Sledujte přitom hrudník, ramena a lopatky a „nesnažte se“. „Snažení“ brání lehčímu provádění a většímu rozsahu pohybu. U kostry bez svalů by člověk neměl žádný problém zvednout chodidlo do výšky a položit si ho na temeno hlavy. Hlavní překážkou tohoto pohybu jsou svaly, protože některé z nich jsou neustále napjaté a zkrácené oproti své skutečné anatomické délce, a to i v úplném klidu. Proveďte asi 20 opakování tohoto pohybu, pak si lehněte na zem a odpočiňte si.

Jednání bez uvědomění

Když odpočíváte po nějakém pohybu provedeném bez většího úsilí, není účelem tohoto odpočinku znovu nabýt sílu, ale zkoumat změny, ke kterým při tomto pohybu došlo. Trvá to jednu až dvě minuty, případně i déle, než je možné tyto změny sledovat. Právě kvůli tomu lidé, kteří jsou zvyklí přecházet z jedné činnosti do druhé bez dostatečné přestávky mezi nimi, nedokážou sledovat následné účinky série opakovaných pohybů. Mnoho učitelů nedává svým žákům čas na to, aby si uvědomili následné účinky různých činností, a to dokonce i tak abstraktních, jako je myšlení.

Používání svalů bez sledování, rozlišování a chápání je pouhým strojovým pohybem, který nemá jinou hodnotu než svůj výsledek, ten však lze získat i od osla, nebo dokonce od skutečného stroje. Taková práce nevyžaduje vysoce rozvinutou lidskou nervovou soustavu. Pokud si jedinec neposkytne čas na uvědomění si skutečnosti, že něčemu věnuje svou pozornost a že tato pozornost je dostatečná pro pochopení, zůstává příjem abstraktních mentálních dojmů obyčejným mechanickým procesem a takové dojmy zůstanou pouhým záznamem. V nejlepším případě bude výsledkem mechanické opakování mentálního procesu, který se však nestane nedílnou součástí osobnosti.

***

Knihu FELDENKRAISOVA METODA. POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ můžete zakoupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru