SAMOTA je neštěstí naší doby, nebo dobrovolná volba?

Známý kněz a vychovatel problémové mládeže se zamýšlí nad samotou dobrovolnou i nechtěnou. Útěchu nabízí v odpuštění, pokoře, modlitbě i pomoci potřebným.

Guy Gilber, Samota

Izolovat nás může věk, hendikep, vězení, nemoc… Ve své nové knize SAMOTA se Guy Gilbert zamýšlí nad fenoménem samoty. Ta pro něj není omezena jen na fyzickou nepřítomnost jiných lidí v nejbližším okolí. Mluví i o pocitu osamělosti uprostřed davu, o vyloučení – ať už sociálním, nebo fyzickém, daném hendikepem –, o samotě starých lidí, o samotě po rozvodu nebo smrti blízkého člověka, o samotě chudých, cizinců či sebevrahů.

Gilbert nabízí cesty ze samoty skrze službu druhým, odpuštění, pokoru, sílu modlitby, a v neposlední řadě se obrací i na prarodiče, často trpící pocitem samoty, a ukazuje jim jejich výjimečný úkol v rámci rodiny a společnosti. Poslední kapitola je věnována tématu samoty kněží.

Text doplňují citáty a skutečné příběhy lidí trpících samotou.

Knihu přeložila Jaroslava Fejková.

ODPUŠTĚNÍ pohledem Gilberta


Jsou ovšem i šťastní samotáři. Někdo prostě nemůže žít s jinou osobou. Takoví lidé nejsou nešťastní, protože si samotu sami zvolili. Mají bohatý vnitřní život, vášně, vystačí si sami se sebou.

Naplnění života samotou, přemýšlením, časem pro sebe posiluje osobnost a umožňuje člověku najít si pevné jistoty. Neschopnost snášet samotu člověka destabilizuje a brání mu prosazovat svou osobnost ještě dřív, než se střetne s životem ve dvou. Pěstujte si svou samotu, prožívejte ji jakoby v očekávání. Vězte, že není nikdy neplodná, pokud ji můžete vyplnit pozitivně.

UKÁZKA:

Boj, který stojí na prvním místě 

Osoba trpící osamělostí by se měla snažit bojovat o pokoru a měl by to pro ni být boj, který stojí na prvním místě. Pokora je ctnost, která se získává každodenním zápasem.

     Člověk nebude mít nikdy dostatečnou zásobu pokory, aby odmítl přesvědčení, že se s osamělostí může vypořádat sám. Každý žije nebo vyvíjí činnost podle svých schopností. Je na každém, aby věřil – protože si to může ověřit –, že je základním, ale nikoli nenahraditelným článkem ve společném boji… Pokud dosáhnete společenského úspěchu, snažte se pěstovat víc pokory. Nikdy nezapomeňte: v životě je veškerý úspěch relativní… Žijte podle příkladu skromných rodičů, zůstávajících na blízku tomu nejslabšímu, skromných šéfů, kteří mají porozumění pro ty nejméně kvalifikované v podniku. Vycházejte vstříc tomu nejmenšímu v rodině nebo ve skupině.

Podle Gilberta je RODINA  pokladem naší doby.

     Stále lidi třídíme. Srovnáváme se s ostatními. Avšak křesťan nemá lidi třídit, to není možné. Pokora, ta pravá, neznamená koukat se jen na sebe, znamená naučit se obdivovat Boha, tedy druhého člověka. Měli bychom ustupovat trochu do pozadí a brát v úvahu báječnost ostatních.

Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. V Portále vyšla celá řada jeho knih, naposled např. Štěstí, Čas žít, Rodina, Víra, Odpuštění, Srdcem k srdci aj.

Knihu SAMOTA koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru