Podle Guy Gilberta je rodina pokladem naší doby

Nová kniha známého francouzského kněze Guy Gilberta se zabývá stále aktuálním tématem rodiny. Kniha reflektuje aktuální situaci pohledu na rodinu, jak ji podnítil svými projevy a iniciativami papež František, nahlíží na ni realisticky a reflektuje problémy, kterým rodina čelí v moderním světě.

Rodina zůstává i pro současné generace důležitou institucí a je možné říci, že získala na hodnověrnosti. Mladí by chtěli mít především rodinu a vztahy, které trvají celý život, a místo, kde všichni jsou „my“. Rodina získala „hodnotu útočiště“, pečeť bezpečí a záruky společného života. V tomto nepředvídatelném a někdy ohrožujícím světě se muži a ženy obracejí k rodinné buňce, kterou považují za nejspolehlivější. Myslí si, že v tvrdé a konkurenční společnosti mohou v lůně rodiny najít úctu a důvěru. Proč by se tedy od ní odvraceli?

Gilbert (který sám pochází z 15 sourozenců) prochází několika hlavními okruhy, které reflektují současné problémy – otázkou partnerství dvou lidí, kteří by měli být základem rodiny; rodičovstvím a vztahem k dětem; rolí prarodičů v rodině; otázkou homosexuality a jejich soužití; problémem předávání víry v rodině. Ve všech oblastech se projevuje jeho moudrý nadhled a nekonvenční přímočarost. Varuje před unáhlenými svatbami za každou cenu, připouští přijímání eucharistie u některých rozvedených a znovu sezdaných, uznává společný život homosexuálních párů atd.
Pro Gilberta je rodina pokladnicí, z níž je možné čerpat mnoho zásadní síly pro život, ale o kterou je třeba se také pečlivě starat. Aniž by zlehčoval emoční rozměr věci, klade důraz na společnou práci všech zúčastněných, na trpělivost, obětavost, velkorysost. 

Začněme znovu žít - Guy Gilbert nám s tím pomůže svou předchozí knihou.

Ukázka:

3 . Když rodina vede k růstu

Je snadné strefovat se stále do rodin. Těžší je zkusit pochopit, co se v nich děje. Dnešní mladí přijímají mnoho různých názorů, myšlenek, které nemusejí být vždycky zdaleka odsouzeníhodné. Ale jsou jiné, rozdílné.

Odtud pramení domácí bitky, které se rozvinou během diskuse. A tak je na rodičích, aby se vyzbrojili bojovými helmicemi a souborem vhodných válečných zbraní a připravili se na útok svých dítek, které dokazují správnost, všechno prověřují a důkladně probírají. K prohlášením: „Viděl jsem v televizi…“, „Naše učitelka řekla…“ se přidávají věci naočkované fi lmy a písničkami… A nezapomínejme na internet, který je pro některé z našich mladých nepřekonatelným zdrojem informací a objevování.

Sadu zbraní dnešních rodičů tvoří diskutování, dlouhé vysvětlování, schvalování, odsuzování, zpochybňování. K takovému boji je zapotřebí čas. Hodně času. Rodiče zastávají první místo v hitparádě výchovy od chvíle, kdy dítě přijde na svět.

Když se o výchovu nestarají, děti pak rostou samy, bez životně důležitých kořenů, v naprostém zmatku.

Vidíme to u třinácti- až patnáctiletých mladých, kteří byli mně a mému výchovnému týmu svěřeni. Je třeba jim mnoho naslouchat. Jsou křehcí, vykolejení z toho, že se od nich rodiče odvrátili, jsme svědky jejich ochablosti a stálé potřeby mít někoho, kdo by jim naslouchal.

Být s nimi

Jestliže rodiče mají čas, a hlavně jestli si ho pro děti udělají, budou moci děti vychovávat v duchu současné kultury, vést je po stránce mravní i duchovní. Budou-li jim trpělivě ukazovat prstem na nebezpečné způsoby chování, budou jim sdělovat už od nejmladšího věku, že nelze dělat všechno ani se do všeho pouštět. A dospívajícím tak dají najevo, že určité experimenty je nutné zakázat.

V tom spočívá boj dnešních rodičů.

Hrozná je zkušenost jednoho otce rodiny, kterého volali na policii, kde zjistil, že jeho sedmnáctiletý syn dělá už dva roky dealera drog – jemu pod nosem, aniž by o tom měl tušení. Otec rázem přestal s veškerou dobrovolnickou činností, která mu zabírala všechen čas. Vše se dalo ještě zachránit. Otec i matka se dospívajícímu synovi omluvili a pustili se s ním cestou, na níž ho nechali předtím samotného.

Potkávám se někdy s jejich už dospělým synem, je dnes inženýrem.

Čas, kdy jsme s dětmi, je velmi důležitý. Je to láska, která se neztratí. Ten čas, kdy jsme s nimi nebyli, už nikdy nedostihneme.


Knížku Rodina můžete koupit na našem e-shopu. Zde naleznete i všechny ostatní knihy Guy Gilberta.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru