Den Dyslexie 2023

Jako každý rok již od roku 2010 se v Praze na začátku září koná Den dyslexie, tentokrát s mottem: Pojďme ven sdílet svoje zkušenosti. Portál je i tentokrát partnerem akce.

Kdy a kde?
Náměstí Míru v Praze 2 před kostelem svaté Ludmily
V pátek 8. 9. 2023 - Workshopy pod širým nebem od 10:00 do 18:00 hodin

Vstup na akci je zdarma.

Přijďte poznat, jak lze s dyslexií žít a jak ji pozitivně využít v běžném životě. Akce je určena pro malé i velké, pro všechny, kteří se chtějí zeptat, poradit se nebo jen získat nové poznatky. Den dyslexie může ukázat, jak zvládnout všechny DYS aspekty. Ať už se jedná o psaní (dysgrafie), čtení (dyslexie), počítání (dyskalkulie) nebo poruchu řeči (dysfázie) nebo známé ADHD.

Zakladatelka Dne dyslexie, výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, říká: „Proč den dyslexie pořádáme pod širým nebem? Měli jsme pocit, že musíme vstoupit do veřejného prostoru. Na poslední ročníky Dne Dyslexie za námi chodili lidé, kteří mají skutečný zájem něco změnit. Ale potřebujeme oslovit i ty, kteří se často setkávají s lidmi s dyslexií a mají vůči nim předsudky. Sami nemají tuto zkušenost a nevědí, co dyslektici prožívají a jaké jsou jejich skutečné schopnosti. Proto jsme se rozhodli uspořádat rozsáhlý workshop ve veřejném prostoru, kde budou nejen odborníci jako psychologové a speciální pedagogové, ale také umělci a lidé z různých oborů, kteří žijí s dyslexií. 

V našich řadách máme lidi pracující jak v továrně, tak učitele, kteří sami zažívají problémy s matematikou nebo češtinou. Chceme ukázat běžným jedincům, že s dyslexií můžeme být čímkoliv.“

Workshopy budou probíhat po celý den a představí se na nich jak umělci, kteří jsou sami obdařeni nějakou formou „dys-dispozice“: sochařka Markéta Korečková, výtvarnice a učitelka Markéta Miláčková, malířka a sochařka Alena Kupčíková, režisér Jaroslav Černý a fotograf a soustružník Jindřich Matěk, tak i odborníci a speciální pedagogové, kteří se problémem dyslexie zabývají z různých úhlů pohledu: bude představeno Dys centrum, které pomáhá jak dětem, tak dospělým s dyslexií, dorazí psycholožka Lenka Krejčová, speciální pedagožky Jana Štěpánová a Ludmila Leinweberová, odborník na Irlen® syndrom Libor Štěpán, autorka programu Jazyky bez bariér Dagmar Rýdlová, taneční lektorka Simona Michl Egriová, překladatelka, tlumočnice a lektorka Alena Krömerová a spisovatelka a dyslektička Kateřina Kaclíková.

Aktuální informace ke Dni dyslexie sledujte na: www.dys.cz 

Plné znění tiskové zprávy naleznete zde: TZ_Den_dyslexie_2023.pdf.

O Dnu Dyslexie:
Den Dyslexie byl vyhlášen poprvé na světě dne 9.9.2010 v Národní galerii v Praze.
Den Dyslexie založila výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, která je sama tímto znevýhodněním „obdarována“. Během 14 let se k ní připojili další umělci a odborníci. Vznikl také film v koprodukci České Televize režiséra Jaroslava Černého Dar dyslexie.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru