Zlevňujeme knížky díky nulové DPH

Nově zavedená nulová daň na knihy se pozitivně projeví na všech úrovních nakladatelské činnosti. Nejen, že budeme moci část produkce zlevnit, ale také budeme moci investovat více peněz do kvality našich knih, ať už se jedná o jejich výběr (licence), nebo péči o jejich výslednou podobu (překlady, ilustrace, tisk).

Zavedení nulového DPH na knihy konečně řadí Českou republiku mezi země, které i tímto legislativním krokem dávají jasně najevo, že si uvědomují zásadní význam knih a čtení pro zdravý rozvoj společnosti. Nakladatelský i knihkupecký svět, který se dlouhodobě potýká s mnoha vážnými obtížemi, tím dostává potřebnou morální i ekonomickou podporu. Jelikož jsou v Portále v centru naší pozornosti čtenáři, pro které knihy vydáváme, je naším prvořadým zájmem promítnout snížení DPH do služby jim. Protože ale snížení daně nepokrývá dlouhodobě napjaté rozpočty knih, není ani možné plošně zlevnit všechny publikace Portálu. Od února proto snižujeme ceny jen u knih nad 500 Kč, což jistě ocení všichni zájemci o naše odborné a studijní knihy, které tvoří páteř portálovské produkce. Snížení DPH nám ovšem pomůže pokračovat i nadále ve vydávání celého spektra titulů, na které jste zvyklí a jež jinde nenajdete. Malá úspora, kterou daňová úleva přinese, se tedy ihned proměňuje v prostředky, díky kterým vám budeme moci přinášet nové zajímavé a potřebné knihy. Děkujeme za vaši dlouhodobou čtenářskou přízeň, do nového roku vstupujeme s novým elánem!

Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.

jednatel a šéfredaktor nakladatelství Portál

Díky nulové DPH zlevněné knihy najdete zde


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru