ŠKOLNÍ STRAŠIDLO

V Portálu vyšla další knížka známé spisovatelky dětských knih Zuzany Pospíšilové. Školní strašidlo je veselý příběh prvňáčků, kterým se ve škole nechce příliš dařit. Čím to bude? Vy už odpověď tušíte a vaše děti si ji mohou přečíst v této knížce prvního čtení. Požádali jsme autorku o malý rozhovor nejen o této knize, ale i o její profesi a lásce k psaní pro děti.

ROZHOVOR SE ZUZANOU POSPÍŠILOVOU, autorkou knižní novinky ŠKOLNÍ STRAŠIDLO

 Školní strašidlo  Pospíšilová, ZuzanaKniha Školní strašidlo je doporučena jako první čtení, tedy pro začínající čtenáře. V čem je specifická a liší se od ostatních běžných příběhových knížek pro děti? Protože je kniha určena začínajícím čtenářům, byl kladen důraz na to, aby v knize nebyly obtížné výrazy, aby délka vět byla přiměřená dovednostem začínajících čtenářů a hlavně, aby byl příběh pro děti přitažlivý, napínavý, aby je motivoval k samostatnému čtení. Dosavadní ohlasy z blízkého okolí jsou báječné. Děti knížku opravdu přečtou jedním dechem a nikdo je ke čtení nutit nemusí. A v čem je příběh jiný? Asi hlavně v tom, že se odehrává ve školním prostředí a poukazuje na obtíže se psaním, které děti v první třídě mají. Také ilustrace paní Markéty Vydrové dodávají knize jedinečný půvab. Názvy kapitol jsou ručně malované psacím písmem, takže si děti při čtení mohou procvičovat obojí podobu písma.


Původním povoláním jste dětská psycholožka, využila jste při psaní knihy některé zkušenosti ze své praxe?
Při psaní knížek se snažím maximálně respektovat potřeby a přání dětí a proniknout do jejich světa. Stejně tak tomu bylo i při psaní knížky Školní strašidlo. Pro děti není vždy jednoduché překonat počáteční grafomotorické obtíže. Nechápou, proč jim psaní nejde tak jak by si přály, i když se velice snaží, což je pochopitelně trápí a způsobuje jim zbytečnou úzkost. Pomohla jsem jim tím, že některé chyby při psaní mohou svést na neviditelné strašidlo. Fantazie dětí je v předškolním a mladším školním věku v plném proudu, a tak postavičku školního strašidla jistě uvítají.

 Školní strašidlo  Pospíšilová, Zuzana

Školní strašidlo není Vaší první knihou. V nakladatelství Portál jste vydala mimo jiné také Pohádky před spaním s ilustracemi Edity Plickové. Tato knížka má u čtenářů obrovský úspěch a je stále žádaná. Čím si to vysvětlujete? A mají podle vás ilustrace velký podíl na její úspěšnosti?
Ilustrace jsou v dětské knize naprosto stěžejní, protože rozvíjejí obrazotvornost, pomáhají dětem udržet pozornost při předčítání textu a děti si jejich prostřednictvím lépe spojí obsah slov s konkrétními obrazy. Ilustrace paní Plickové jsou nádherné, laskavé, názorné. Myslím, že k Pohádkám před spaním se báječně hodí. Tato kniha má úspěch zejména proto, že je v ní nenásilné výchovné poučení. V předškolním věku, kdy se začíná uplatňovat osobnost každého dítěte, mají děti chuť samy ovládat svět. Nejen poslouchat příkazy a zákazy. Někdy prostě jen nechápou, proč se něco smí nebo nesmí dělat. V knížce Pohádky před spaním jsem se pro děti uchopitelným způsobem (za pomocí pohádkových postaviček) snažila vysvětlit, proč nesmějí malovat na zeď, proč si musí čistit zoubky, překonat lenost, uklízet bačkůrky, umývat ruce apod. Také jsem do knížky zařadila několik pohádek pro zlobidýlka. Je přirozené, že z pohledu nás dospělých, děti občas zazlobí. Často jednají impulzivně, neuvědomují si předem následky svých činů a pak je mrzí, že se na ně někdo zlobí. Když slyší o neplechách jiných, hned vědí, že to bylo ošklivé chování a ujišťují se, že takové zlobivé nejsou. Funguje to jako jakási katarze.

Další knihy Zuzany Pospíšilové najdete zde.

Některé Vaše tituly jsou určeny pro hodně malé děti. Jste autorkou například knihy Hádám, hádáš, hádáme, která obsahuje veršované hádanky pro děti od dvou let. Píšou se vám lépe verše, nebo próza?
  Školní strašidlo  Pospíšilová, ZuzanaObojí mám velice ráda. Přiznávám, že psaní veršů je pro mne trochu rychlejší, protože básničky mohu vymýšlet prakticky kdekoliv. Stačí mít po ruce kousek papíru a tužku. Ale příběhy píši také velmi ráda. Mám jich rozepsáno hned několik. Svým dětem vymýšlím příběhy šité na míru a vyprávím je občas před spaním. Hádanky do knihy Hádám, hádáš, hádáme jsem psala systematickým způsobem. Chtěla jsem, aby se veškeré potřebné informace vměstnaly do čtyřverší a hádanky měly jednotnou formu. Protože děti přirozeně potřebují zažívat pocity úspěchu, chtěla jsem do hádanek vložit ještě další nápovědu. Vždy posledním slovem, které doplňuje rým, děti zároveň odpoví na hádanku. Protože je kniha bohatě ilustrovaná a hádanky jsou řazeny v kategoriích, dá se s knihou pracovat i jako s prostředkem k poznávání světa pro nejmenší děti. Obrázky paní Evy Rémišové jsou veselé, dětem velmi blízké. Vzhledem k tomu, jak je kniha koncipována, může dětem sloužit i několik let. Některé hádanky, zejména z kategorie rostlin, jsou už poměrně složité. Děti se seznámí s druhy ořechů, obilninami, listnatými i jehličnatými stromy, houbami apod. Potěšilo mne, že některé z těchto obtížnějších hádanek byly zařazeny i do Čítanky pro 2. ročník ZŠ, která vyšla v nakladatelství Fraus.


 Školní strašidlo  Pospíšilová, ZuzanaČtenáře můžeme navnadit na Vaši další novou knihu, která vyjde příští rok. Bude to Veršovaná encyklopedie, ve které bude více jak 550 hesel. Podle jakého klíče jste hesla vybírala? Vzhledem k tomu, že kniha má být určena dětem předškolního i mladšího školního věku, bude bohatě ilustrovaná. Hesla jsem vybírala také s ohledem na jejich výtvarné ztvárnění. Není v ní proto mnoho abstraktních pojmů. Jednotlivá hesla budou řazena abecedně, jak je to u encyklopedií typické, ale zároveň budou barevně odlišena hesla v jednotlivých kategoriích. Je to proto, aby si děti mohly snadněji vyhledávat to, co je momentálně zajímá, například zvířata, zeměpisné pojmy, povolání, rostliny, stavby apod. Doufám, že knihu při své práci ocení i učitelky v mateřských a základních školách. Moc se na ni těším už z toho důvodu, že ji opět ilustruje paní Edita Plicková, stejně jako Pohádky před spaním a pohádkový příběh Domeček pro šneka Palmáce, obojí z produkce nakladatelství Portál.

Abych čtenáře ke čtení knížek navnadila, na svých internetových stránkách www.zuzanapospisilova.svet-stranek.cz pravidelně každý měsíc uveřejňuji ukázky ze svých knížek. Vždy se tam najde nějaká pohádka, básnička, hádanka a úkol pro bystré hlavičky.

Děkujeme za rozhovor, přejeme hodně úspěchů a dodáváme, že ukázky najdete také na http://obchod.portal.cz u jednotlivých knih Zuzany Pospíšilové.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru