UKÁZKA: Objevte a předávejte dál své dary. Evangelium podle svatého lotra

Každý z nás je obdarován nějakým nadáním, dovedností, schopností. Znáte ty své? Měli byste, a měli byste je rozmnožovat a předávat dál. Váš život bude bohatší, protože obdarujete ostatní. Pátrejte po svých darech a užívejte jich! Inspirovat se při tom můžete knihou Guy Gilberta Evangelium podle svatého lotra.


Rozmnožení chlebů 

Objev dar, který ti dal Bůh 

Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji. Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Řekne mu jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra: „Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“ Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar! Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“ Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.

Jan 6,1–15

Zeptal se, kolik chlebů je k dispozici. Našly se tři nebo čtyři chleby a pár ryb. Tak je zmnožil. To evangelium mluví o našich darech. Pán nám říká: „Vyjdi s tím, co máš.“ Neposlal karavanu velbloudů, aby dojeli pro chleba a ryby do nejbližšího města. Smyslem toho evangelia je, že Kristus použil, co měl při ruce. Na nás je, abychom mu to přinesli. Pán zmnoží to, co máme, pokud si uvědomíme, že všichni máme své dary.

Vidím to u našich mladých. Dostanou se k nám s pěkně tlustým spisem od soudu. Mám tam teď jednoho, který posbíral sedmnáct obvinění. Představil se slovy: „Jsem černý jako havran!“ Tak jsem mu ukázal ty bílé holuby, co máme na našem provensálském statku, a řekl mu: „Podle mě jsi bílý jako oni.“

Musíme využívat naše dary. Máme určitě nejméně jeden, ale většinou ještě víc. To jsou naše chleby a ryby. Tak nás Pán stvořil. Využívejme tyhle dary pro sebe i pro druhé. Každý dostává dary a měl by je rozdávat, jak to zvládne. Nezáviďme nikdy druhým jejich dary. Naším problémem bývá, že druhé kritizujeme, místo abychom je obdivovali, protože jsme závistiví.

Odhalte své dary 

Když se narodíme, dostáváme především dar života. Navíc máme dar inteligence nebo krásy nebo zpěvu a tak dále. Ronaldo nebo Zizou mají výjimečné nohy.

Jednomu muži po velmi těžké dopravní nehodě museli amputovat nohy. Byl postižený, nemohl chodit a naučil se malovat. Teď je z něj vynikající malíř. Řekl mi, že by ten dar bez té nehody určitě neodhalil.

Já jsem nikdy v životě nepsal, až když mi bylo pětačtyřicet, nabídli mi, ať sepíšu knihu. Ptal jsem se sám sebe, co tam budu vykládat. Tak jsem začal psát Un pr?tre chez les loubards. O pětadvacet let později jsem měl na kontě už osmnáct knih. Ještě teď mě šokuje, když vidím na stole v knihovně tolik knížek se svým jménem. Říkám si, jak jsem toho mohl tolik napsat. Říkám si, že Pán mi dal dar. Tak píšu. Nemám se čím chlubit.

Ten, kdo tě inspiruje 

Prodej těchhle knih mi umožňuje dávat plat lidem z mého týmu. Vydělané peníze mi dávají možnost postavit spoustu mladých na nohy. Byl bych pěkný špinavec, kdybych si nechal byť jen jediný centim pro sebe, když mi Pán dal dar psát. Všechno rozdat je pro mě velká radost a je to taky tak správné!

Během našeho života se objevují různé dary. Měli bychom je předávat dál, protože dar člověku nepatří. Neměli bychom se jimi vychloubat, ale dát je do služeb našeho společenství.

Děkujte Bohu za dary, které vám svěřil, a ať vám Pán dá sílu je rozvíjet! Nevychloubejte se! Vzpomeňte si na rozmnožení chlebů. Z několika ryb a chlebů, které dítě podalo Kristovi, Pán nasytil velký zástup. Nikomu nezáviďte. Vraťte druhým to, co jste dostali.

Ukázka z knihy: Guy Gilbert: Evangelium podle svatého lotra, také jako e-kniha

Všechny knihy Guye Gilberta najdeš zde

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru