Nemůžeme vyrůst, aniž bychom nenesli vinu. Recenze na Vinu

Autor knihy L.H. Staples, psycholog a psychoterapeut, člen institutu C.G. Junga, přináší téma viny v našem životě z neobvyklého úhlu pohledu. Na vinu nahlíží jako na příležitost k růstu a duševnímu rozvoji, jako na nevyhnutnost života, které se nelze vyhnout.

„Nemůžeme vyrůst, aniž bychom nenesli vinu. Je to stezka, která vyžaduje odvahu.“ Zároveň poukazuje na pozitivní aspekty viny, hledí na ni jako na dar života, způsob, kterým se můžeme rozvíjet, přičemž přibližuje pojem „dobré viny“.

Kniha mě zaujala už svým obsahem (duševní růst, vina a sex, vina a rozvod, vina a hněv,..., úloha viny v tvořivosti a duševním rozvoji, a dále samostatná kapitola věnovaná zmírňování pocitů viny, práce s úzkostí, katarze, smysl viny...), ale je poutavá i v pasážích hlubokého filozofického nazírání do problematiky.

Buďme jako Prométheus a hřešme, vyzývá Staples


Kniha není jen o vině, je mnohem víc než to. Prostřednictvím témat viny autor rozvíjí úžasné téma protikladů, polarit v našem životě, podobně jako na protiklady hledí i model psychosomatiky (dle Rüdiger Dalhkeho), anebo gestalt psychoterapie. Cestou polarit postupuje k růstu a celistvosti. Využívá k tomu tvořivý proces, kterému v publikaci věnuje taktéž zasloužený prostor. Zdůrazňuje úlohu pocitů v životě člověka, význam prožívání, kontaktu s emocionálním vnitřním světem člověka, ve kterém vidí zásadní cestu rozvoje.

V knize nalezneme množství poezie a přináší i práci se sny, v smyslu jungiánského modelu práce se sny v psychoterapii. Sny a poezie v této publikaci slouží spíš pro ilustraci k pochopení tématu a zaměření na spojitost s nevědomými obsahy a tvořivostí člověka, taktéž jako možná inspirace ve vlastním růstu anebo práci psychoterapeuta.

Knížku bych určitě doporučila zejména filozoficky hloubajícím typům, dále analyticky orientovaným psychologům, ale i psychoterapeutům i jiných, nejen analytických směrů.


Mgr. Janka Eliášová,
psycholožka
http://rastosobnosti.sk/index.php/články-a-recenzie/24-recenzia-vina.htmlPortál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru