Různé vnitřní hlasy jsou u člověka běžné. Recenze knihy Obejměte svého vnitřního kritika

Není nic zvláštního (a už vůbec ne patologického), že člověk v sobě samém vnímá a prožívá různé vnitřní hlasy, které se manifestují jako velmi protichůdné tendence. Naopak, je to něco zcela běžného. Německý básník Novalis se v tomto smyslu vyjádřil velmi výstižně: „Každý člověk je malá společnost“.


Knihu Obejměte svého vnitřního kritika můžete koupit na našem e-shopu.


Vědomá snaha se například může zaměřovat na zdravý životní styl, rozumné vedení života, racionální uchopování životních problémů etc., zatímco nevědomé tendence člověka zároveň stahují do hlubin iracionality, sebedestrukce a popření životní vitality (svým způsobem lze mluvit o sebepopření). Výslednicí těchto protichůdných vektorů je životní rozervanost.

Hal Stone – vynálezce metody Voice Dialogue – chápe cestu z této existenciální rozervanosti především jako proces, v němž si člověk uvědomuje kritické hlasy v sobě a konfrontuje se s nimi. Tento proces směřuje k nové duševní rovnováze cestou překlenutí a uvědomění protikladů, která ústí do integrace v novém středu. Proti mnohým zjednodušujícím (a pohříchu nefunkčním) návodům na „šťastný život“ rozumí Hal Stone metodě Voice Dialogue jako procesu reflexe toho, co je. To, co je a co tedy působí, má v nevědomí charakter vnitřních osob a jejich hlasů, které obsazují jeviště dospělého vědomí svými vlastními rolemi a vnucují mu své vlastní směry. Dospělé vědomí je vůči této silné tendenci i v nejlepším případě pouze korektorem, dokud si člověk plně neuvědomí ony nevědomé role.

Neobjímejte jen svého vnitřního kritika, ale i své vnitřní dítě! K tomu vás vybízí kniha Ladislava Dvořáka.

Nevědomé tendence a role je možné vnímat jako osudové vzorce našich předků působící z rodinného nevědomí (L. Szondi), do nichž se otiskly též kulturní vzorce. Každý rodinný systém existuje v nějakém kulturně-historickém rámci, ne mimo něj. Strategie životního snažení našich předků, osudové zvraty, existenciální zkušenosti a mnohdy boje o přežití v daném historickém kontextu dostanou v nevědomí jedince pozdějších generací formu (Gestalt) vnitřních osob, které se projevují jako hlasy. Někdy jsou tyto hlasy zcela jasně zformované do komplexu příkazů, zákazů, životních maxim etc., jindy se projevují spíše jako silné nevědomé tendence, které formují a nezřídka i deformují život. Vědomí se svými úmysly a přáními se mnohdy jen stěží vzepře onomu absolutnímu nároku (nároku předků v nás – L. Szondi), v jehož zastoupení naše vnitřní osoby drží otěže osudu a určují jeho směr. Už tím, že se narodíme do určité rodiny a kultury, je nám zároveň přidělena role, která je dána předem, neboť z chronologického hlediska vznikla před námi. Jde o scénář napsaný zkušenostmi a danostmi dřívějších generací. Voice Dialogue je cesta uvědomování si této role a proces vystoupení z ní.

Hal Stone ve své knize velmi podrobně popisuje funkci vnitřního kritika, která je mnohotvará a drží nás v omezujících vzorech a rolích, přičemž centrálním bodem obratu je právě jejich uvědomění, které se děje v rámci dialogického spolubytí – v dialogu mezi průvodcem a různými hlasy vnitřních kritiků. Jejich uvědoměním se děje i jejich proměna a vzniká prostor svobodné volby, který tu dosud nebyl.

Našeptává Vám vnitřní kritik, že nemáte dostatečnou hodnotu? Umlčte ho i s pomocí knihy Hein-Petra Röhra Nedostatečný pocit vlastní hodnoty.

V praxi dostane vnitřní osoba svou formu prostě tím, že klient vstoupí na určité místo v prostoru a stane se touto osobou – nechá se jí energeticky prostoupit a zcela vyplnit, a pak v rámci dialogického spolubytí cítí, myslí a mluví zcela


jako ona, zatímco jeho dospělé vědomí má své vyhrazené místo na židli proti průvodci. Tato rozdílná perspektiva je důležitá, protože umožňuje uvědomění. Rámec metody umožňuje poznat onen vnitřní hlas bezprostředně a diferencovaně v komunikaci s průvodcem. Naproti tomu různorodé přístupy koučinku shodně volí cestu k tendencím člověka – de facto k jeho vnitřním osobám – prostřednictvím dospělého vědomí. Nicméně právě dospělé vědomí si tyto nevědomé tendence zřídkakdy uvědomuje, neboť je jimi doslova obsazeno.

Tento paradox je zásadní. Metodologicky je mnohem efektivnější přímý dialog s vnitřními osobami, které jsou nositeli a hybateli životních tendencí. Přístup metody Voice Dialogue je tedy za prvé diferencovanější, protože rozlišuje různé vnitřní osoby a odlišuje je od dospělého vědomí – a zároveň efektivnější, protože přímým oslovením vnitřních osob a jejich proměnou v bezprostředním dialogu se mění i jejich tendence (kritické, sebedestruktivní, omezující a sebetrýznící). V tomto smyslu lze bez nadsázky říci, že Voice Dialogue je mimo jiné i velmi diferencovanou a efektivní formou koučinku.

Radim Ress, autor je facilitátorem metody Voice Dialogue

http://www.voice-dialogue.cz

http://www.ress.cz/

Knihu Obejměte svého vnitřního kritika můžete koupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru