101 tipů pro rodiče dětí s autismem

Americký psycholog Arnold Miller (1927-2011) vyvinul speciální metodu přístupu k dětem postiženým autismem, která se v mnohém zásadně liší od běžně doporučovaných postupů, jak se k autistickým dětem chovat. Theresa C. Smith, sama matka dítěte s autismem, vychází v této knize právě z Millerovy metody a snaží se poskytnout rodičům nápady, jak zvládnout každodenní problémy. V knize tak naleznete účinné metody, které uplatníte v běžných životních situacích, stejně jako vysvětlení, proč jsou tyto metody používány.


Ukázky:

Porovnání Millerovy metody® a aplikované behaviorální analýzy

Millerova metoda® kognitivního rozvoje se od ABA důrazně liší v následujících bodech:

  1. Zatímco ABA se snaží omezit anebo eliminovat nežádoucí chování, Millerova metoda® se snaží ovládnout energii přítomnou v elánu, obsesivním a kompulzivním chování autistických dětí a převést ji v užitečné, interaktivní změny, na základě kterých bude možno budovat flexibilitu a komunikaci. Millerova metoda® považuje potřebu dětí s autismem dosáhnout svého za každou cenu za přednost, jejíž energii je možno usměrnit a využít pro učení.

  2. Zatímco ABA radí dítě, které se chová nepatřičně nebo má záchvat vzteku, ignorovat, případně ho izolovat od jiných dětí, Millerova metoda® naopak doporučuje dítě v takové situaci neopustit, věnovat mu zvýšenou pozornost a snažit se dítě něčím zaujmout. Přibližte se ke svému dítěti pomocí intenzivnější interakce s ním.

  3. Zatímco ABA trvá na tom, aby dítě při výuce sedělo, Millerova metoda® předpokládá, že děti s autismem se nejlépe učí při činnostech, při pohybu a pomocí konkrétních příkladů, jak je to přirozené pro jejich nervový systém. Smyslové vnímání vašeho dítěte může při učení potřebovat spíše pohyb než sedět tiše v lavici.

  4. Zatímco ABA se snaží dosáhnout spolupráce pomocí pamlsků a slovních pochval, Millerova metoda® zavádí systémy repetitivních rutin, které jsou vytrvale rozšiřovány, jsou stále složitější, jsou přerušovány s cílem podnítit spontánní iniciativu a přimět dítě ke komunikaci. Tímto způsobem se rutinní činnosti našich dětí začínají přibližovat rutinám běžného života.

  5. A konečně na rozdíl od ABA Millerova metoda® učí děti zobecňovat naučené dovednosti přechodem z jednoho prostředí do druhého. Pomocí přenosu si dítě rozšiřuje svou symbolickou kapacitu schopností.

    Nikdo nikde: jaké to je, žít s autismem? Čtěte bestseller Donny William

Spolupráce, vyrovnání se se změnami, schopnosti

Některé děti s autismem dobře spolupracují, pokud se naše požadavky týkají známých a předvídatelných situací. Naopak nečekané, i minimální změny v zavedených rutinách nebo ve známém prostředí mohou vyvolat katastrofální ztrátu sebeovládání. Dítě může ztratit hlavu, když najednou zhasne žárovka, maminka si vezme jiné šaty, změní se trasa do nákupního střediska nebo do třídy nastoupí nový žák. Některé děti s PAS se však vyrovnají se změnami bez problémů, i když se prostředí změní úplně, najednou a nečekaně, ale nové prostředí musí být srozumitelné (pravidla pro návštěvu u babičky, pravidla ve škole) a jednoznačné.
Chceme dosáhnout více než pouhého dodržování pravidel. Přístup ABA může občas dosáhnout určitého úspěchu, ale pouhé zdůrazňování osvojení určitého chování neřeší problémy našich dětí s porozuměním nepředvídatelnému světu, stejně jako biologické, biochemické a neurologické problémy, kterým musí tyto děti čelit. ABA nezajistí praktický repertoár pro život, zatímco Millerova metoda® poskytne dětem soubor rutinních činností, které se stanou základním repertoárem pro vyrovnávání se se světem a pro získání komunikačních dovedností pro běžný život.

Jak vycházet s dětmi s ADHD poradí naše kniha Šest kroků ke zvládnutí ADHD.

Aby se dítě nebo dospělý člověk s autismem dokázali vyrovnat s každodenními problémy běžného života, potřebují být flexibilní, umět hodnotit a přijímat nečekané změny. Slepá poslušnost naučeným pravidlům nestačí. Jestliže cizí člověk nabídne našemu dítěti ruku, nepřejeme si, aby dítě automaticky jeho ruku přijalo. Chceme, aby děti rozlišovaly ruku nabízenou známou osobou a ruku nabízenou neznámým člověkem. Kromě toho je žádoucí, aby se děti naučily přijímat každodenní změny bez zbytečného stresu. Přílišný důraz na pouhý respekt k pravidlům se může obrátit proti našim dětem v tom, že se nebudou schopny vyrovnávat se změnami. Ještě mnohem závažnější je přístup, který se snaží, aby děti s autismem reagovaly a chovaly se jako zdravé. Tento přístup je špatný, protože zásadně ignoruje závažné neurologické rozdíly mezi zdravými a mezi postiženými autismem.

Názor dr. Millera na výchovu a vzdělávání dětí s autismem zůstal konzistentní po celou jeho vědeckou kariéru, jak napsal ve své první knize From Ritual to Repertoire (Miller a Eller-Miller 1989). Ještě důkladněji se této tematice věnoval v publikaci Miller Method (Miller a Chrétien 2007). Dr. Miller byl přesvědčen, že každé dítě s poruchou autistického spektra, ať je jeho postižení sebezávažnější, má v sobě sílu vyrovnat se s matoucím, nepřehledným, stále se měnícím světem. Děti s autismem dokazují, že jsou toho schopny navzdory velkým problémům s uvědomováním si vlastního těla, navzdory potížím se smyslovým vnímáním. Náš úkol je pomáhat našim milovaným dětem odkrývat jejich skryté kapacity a umožnit jim plnohodnotný život.

Další ukázky z knihy naleznete na našem e-shopu, kde si knihu můžete rovnou zakoupit.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru