Poznáváme, hýbeme se a tvoříme s dětmi od dvou let ve školce

Kniha Pavly Petrů-Kickové je určena učitelům a učitelkám v mateřských školách a nabízí jim pomoc pro práci s dětmi od dvou do tří let.


S takto malými dětmi se učitelky v mateřské škole nyní setkávají stále častěji a od roku 2020 se s nimi budou setkávat již standardně. Přitom ale až donedávna chyběla literatura, ze které by pedagogové mohli získat ať už teoretické znalosti o tom, co péče o takto malé děti vyžaduje, tak praktické tipy a nápady na práci s nimi. Právě to přináší naše nová publikace.

Kniha popisuje faktická úskalí, na která mohou učitelky při práci s dvouletými dětmi narazit. Má část teoretickou i praktickou: teoretický úvod seznamuje např. věkovými zvláštnostmi takto malých dětí, aby učitelky získaly znalosti o jejich fyziognomickém, pohybovém a rozumovém vývoji, sebeuvědomování a výchovně vzdělávacích potřebách. Druhá, praktická část nabízí rozmanité příklady denních činností, kterým se s dětmi lze věnovat. Ve třech kapitolách se postupně zaměřuje na rozvoj poznávání, rozvoj nejrůznějších schopností, ať už jsou to pohybové schopnosti, seznamování s vodou a sněhem, otužování nebo různé hry, a konečně rozvoji kreativity, především na poli hudebním, výtvarném a mediálním.

Další kniha k tématu: Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ od Hany Splavcové a Jany Kropáčkové.

Ukázka:

Seznamování s přírodou
Dítě se při seznamování s přírodou učí:

  • mít povědomí o běžných přírodních jevech (slunce, mrak, bouře, blesk, déšť, sníh, kroupy, jinovatka, led, vítr)
  • rozlišovat a verbálně označit základní přírodní materiály (písek, voda, tráva, listí , dřívka, kameny, stromy, plody);
  • rozlišovat stromy, keře, květiny apod.;
  • poznávat a správně pojmenovávat druhy ovoce a zeleniny
  • poznávat a správně pojmenovávat domácí, volně žijící a exotická zvířata;
  • pozorovat a poznávat drobné živočich, které je možné vidět běžně (motýl, brouk, ryba, žížala, šnek, mravenec, ještěrka).

Metodika
Na podzim pozoruje učitelka s dětmi podzimní změny přírody se zaměřením na podrobnější pozorování a smyslové vnímání s označováním výrazných vlastnosti – barva, tvar, velikost, struktura povrchu, chuť – porovnávání. Děti aktivně prožívají podzimní počasí při každodenních pobytech venku.
V zimním období spontánně pozorují a prožívají zimní změny přírody, experimentují se sněhem, soustředí se na jeho pozorné vnímání. Děti sledují proměny vody a její skupenství. V souvislosti se zimním obdobím děti pozorují a krmí ptáky i jiná zvířata.
Začátky a postupný příchod jara objevuje učitelka s dětmi postupně. Sledují a popisují, co nového se přihodilo, objevilo v hlíně, na stromech apod. Vhodnou aktivizací je zapojení se do přiměřených činnosti, např. výsev semínek, péče o ně a pozorování jejich růstu. Učitelka se zaměřuje na vnímání jemnějších rozdílů a detailů. Pro pozorování detailů může využít lupy nebo mikroskopu.
S příchodem léta se experimentování s přírodou rozšiřuje. Pobyty u vody, v písku, trávě, lese využívá učitelka nejen k poznávání přírody, ale i k rozvoji bezprostředních zkušenosti dětí při styku s přírodou, což vede k zaujatému a citlivému vztahu dítěte k ní.

Knihu koupíte na našem e-shopu.Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru