Jak se panická porucha a agorafobie léčí?

Ukázka z knihy Agorafobie a panická porucha.

Ukázka je z knihy Agorafobie a panická porucha.


obálka Agorafobie a panická poruchaJak se panická porucha a agorafobie léčí?

Panická porucha i agorafobie jsou dobře léčitelné úzkostné poruchy.
Možnosti léčby jsou v zásadě dvě, obě velmi účinné:

- léčba psychofarmaky (zejména antidepresivy);
- psychoterapie (zejména kognitivně-behaviorální terapie).


Léčba léky


Léky pomáhají hlavně tím, že snižují hladinu napětí, což vede ke snížení pravděpodobnosti výskytu panických záchvatů.


Antidepresiva

Farmakoterapie je velmi účinnou metodou léčby pro lidi trpící panickou poruchou a agorafobií. Přes 50 % postižených panickými záchvaty, kteří jsou léčeni antidepresivy, se výrazně zlepší nebo dosáhne úplné remise – tj. vymizí u nich všechny příznaky, které měli. Antidepresiva pomáhají vytvořit rovnováhu na těch neuronech v mozku, kde je u panické poruchy nedostatek působků (hlavně serotoninu). Chybějící látky přímo nedodávají (nic „cizího“ se vám do mozku nedostane), ale svým působením mohou zamezit jejich nadměrnému zpětnému vychytávání do neuronů a zvýšit jejich nabídku tam, kde je to potřeba. Proto také jejich efekt není okamžitý, ale zpravidla se objeví za 3–6 týdnů podávání. Jsou to léky, na které nevzniká závislost.


Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu – SSRI

Jako velmi účinnými pro kontrolu panických atak se ukázaly escitalopram, citalopram, paroxetin, sertralin, fl uoxetin a fluvoxamin. Tyto léky výrazně snižují frekvenci panických záchvatů. U mnoha lidí je plně odstraní. Jejich výhodou je dobrá účinnost, minimální vedlejší účinky a to, že nehrozí návyk.


Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu – SNRI

Účinnost je podobná jako u SSRI, vedlejší účinky jsou rovněž minimální a nehrozí návyk. U panické poruchy se osvědčil zejména venlafaxin.


Tricyklická antidepresiva – TCA

Nejvíce prostudovanými tricyklickými antidepresivy jsou imipramin a clomipramin. Jejich výhodou je vysoká účinnost, nevzniká závislost, nemusí se zvyšovat dávka, mají dlouhý poločas vylučování, takže dovolují podávání v jedné denní dávce a mají stejně antipanický jako antidepresivní účinek. Nevýhodou bývají vedlejší účinky, jako je sucho v ústech, zácpa, zpočátku rozmazané vidění, sklony k závratím při rychlých změnách polohy (z lehu do stoje), které jsou nepříjemně prožívány první 1–2 týdny. Mají poměrně delší nástup účinku (po 6–12 týdnech).


Benzodiazepiny

I když benzodiazepiny mohou být velmi užitečné při zvládání akutního stavu úzkosti či paniky, nejsou nejvhodnější pro dlouhodobé užívání, protože ohrožují návykem. Patří sem léky, jako je alprazolam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, diazepam a další. Efekt se objeví již během prvních dvou týdnů podávání. Musí se většinou užívat několikrát denně. Benzodiazepiny by se neměly podávat déle než 2–4 měsíce protože hrozí závislost. Vysazovat by se měly vždy postupně, protože při rychlejším vysazení hrozí rozvoj abstinenčního syndromu.


Propranolol

Jako lék proti panickým záchvatům byl zkoušen propranolol. Ukázalo se, že může pomoci zejména lidem trpícím v panice rychlou srdeční akcí, kterou prožívají jako nepříjemné bušení srdce. Samotný však na léčbu panické poruchy nestačí.


Kombinace psychofarmak 

V ambulantní praxi je nejobvyklejší podávání kombinace benzodiazepinu s antidepresivem. Benzodiazepin pomáhá snížit aktuální úzkost a blokovat panické záchvaty zejména na počátku léčby. Po 3–6 týdnech se objeví plný účinek antidepresiva a je možné postupně benzodiazepin vysazovat, aby se zabránilo rozvoji závislosti. Po odeznění akutních příznaků by měla pokračovat udržovací a pak i profylaktická léčba. Dlouhodobá léčba významně redukuje procento zhoršení. Po odstranění první epizody nemoci by měl postižený užívat antidepresiva ještě alespoň 18 měsíců, i když už žádné příznaky nemá. Pokud prodělal více než dvě nebo tři epizody poruchy, je vhodné, aby profylaktická léčba trvala nejméně 2–3 roky, při více epizodách pět let, někdy však i celý život. Nikdy sami nemíchejte léky ani neužívejte léky bez lékařského předpisu. Pokud budete léčeni ještě jiným specialistou (např. zubním lékařem), řekněte mu, že užíváte antidepresiva. Je to důležité proto, abyste nedostali medikaci, která má v kombinaci s vaším antidepresivem nežádoucí účinky. Některé látky, jako je alkohol a drogy, výrazně snižují nebo anulují účinnost antidepresiv a měli byste se jim vyhnout.

(Titulní obrázek a obrázek na obálce knihy: Edvard Munch - Výkřik, 1893)

Související články

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru