100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do 12 let

Hry do školy i na tábory, do rodin i do skupin, které nejen pobaví, ale také pomohou dětem mladšího školního věku k rozvoji sebeúcty, sebeuvědomování a sebedůvěry.

Důvěra v sebe sama a ve své schopnosti si dítě buduje tím, že mu opakovaně dáváme pocítit, že je šikovné, zvládá věci kolem sebe… I rozvoj sociálních kompetencí stojí a padá s tím, jak k dítěti přistupují „jeho“ dospělí. Je dobré, pokud má dítě možnost v bezpečném prostředí „trénovat“ důležité dovednosti, z nichž sebedůvěra a sociální kompetence rostou. Ve školce se dítě učí vnímat své právo na respekt a povinnost chovat se s respektem k druhým a vyjadřovat své pocity a stát si za nimi. Dále buduje schopnost otevřeně a jasně zastávat vlastní názor, i když ostatní mají názor opačný, a zároveň respektovat názor druhých. Sebedůvěra a sociální kompetence mu pomáhají setkávat se s druhými lidmi otevřeně a uvolněně, férově vyjadřovat kritiku a snášet kritiku vlastní osoby, vyjadřovat svá přání a potřeby a dokázat říci ne.

Knihu 100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do 12 let napsala Rosemarie Portmann, která pracovala jako školní psycholožka ve Státním školském úřadu ve Wiesbadenu a přednášela pedagogiku na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem.


Hry k zamyšlení nad sebedůvěrou
Hry pro vcítění do druhých
Hry k poznávání sama sebe
Hry pro lepší sebeuvědomění
Hry pro větší sebedůvěru
Hry na seznámení
Hry pro integraci
Hry pro větší soudržnost
Hry ke zvládání konfliktů
Hry pro lepší pohodu


Ukázka z knihy:

Knihu můžete koupit v našem e-shopu.


Podobnou tematikou se zabývá také kniha Hry a aktivity pro zkoumání emocí.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru