Jakou otázku máte nejradši?

Schopnost klást správné otázky je při koučování, tréninku nebo facilitaci skupin jednou z nejdůležitějších schopností. Amelie Funcke a Axel Rachow, dva odborníci na komunikaci, v této knize shromáždili nejúčinnější klasické i netradiční otázky pro nejtypičtější situace, k nimž může na takových událostech dojít. Kniha je určená koučům, lektorům, všem, kdo vedou semináře a vůbec všem, kteří musí vést a řídit nějakou skupinu.

Autoři Jakou otázku máte nejradši obálkau každé otázky popisují, pro jakou situaci a jaký kontext je vhodná, co je jejím cílem a výhodou, co naopak nedokáže i jak zacházet s odpověďmi.

Amelie Funcke původně pracovala v divadle, dnes funguje jako moderátorka, poradkyně a trenérka.

Axel Rachow je diplomovaný pedagog a vzdělavatel dospělých, který se zaměřuje na moderování a trénink trenérů. Oba autoři napsali řadu prakticky pojatých knih v oblasti managementu a rozvoje.

Ukázka:

4. kapitola - Prohlubující otázky

Těmito otázkami se snažíte přesněji uchopit danou věc. V ustrnulých situacích, v neprůhledných okamžicích či ve chvílích nedorozumění nebo ve snaze o získání hlubšího pochopení se někdy dostanete o krok dál, prozkoumáte-li „hlubiny“. Naše otázky:

 • Posilují porozumění mezi lidmi, např. při vysvětlování (konfliktních) témat,
 • nahlížejí do zákulisí – vybízejí k hovoru o skutečně důležitých záležitostech (zájmech, potřebách, hodnotových představách) nebo k jejich přezkoumání,
 • signalizují váš zájem o jednotlivce i o skupinu a vaši vůli pracovat v souladu s lidmi, a ne „podle plánu“ a bez ohledu na ně.

Na následujících stránkách najdete:

23 Otázku přerušující proces
Co se to tu vlastně děje?
24 Otázku mířící k věci
Co přesně se vám nelíbí?
25 Vysvětlující otázku
Rozuměl(a) jsem vám správně, že…?
26 Otázku zájmů
Co přesně je na tom pro vás důležité?
27 Otázku, jíž zkoumáte úmysly
Jaký dobrý úmysl se skrývá za tímto konkrétním jednáním?
28 Otázku rozvazující jazyk
Jak to?
29 Otázku strachu
Co nejhoršího by se mohlo stát?
30 Otázku k nastolení rovnováhy
Co špatného je na tom dobrém?
Co dobrého je na tom špatném?
31 Otázku „ruku na srdce“
Jak dlouho dokážete sledovat lidi, aniž byste je začali posuzovat?

23 Otázka přerušující proces: „Co se to tu vlastně děje?“

Otázka patří sem:

 • Uvědomujete-li si, že ve skupině/situaci něco nehraje, a vy nevíte, co to je.
 • Skupina se po nějakou dobu motá v kruhu, někteří trvají na svém, jiní působí nespokojeným dojmem.
 • Zdánlivě se postupuje věcně kupředu, ale dva nebo tři účastníci zůstávají opakovaně „viset“.

Cíl otázky:

 • Vystoupit z procesu, změnit úroveň.
 • Dostat se o krok dále.
 • Povzbudit skupinu, aby sledovala a reflektovala dění na metaúrovni.

Půvab otázky:

Tato otázka je prostá, zřetelná a přímá. Zaměřuje pozornost na skupinovou dynamiku tady a teď. Řídí se zásadou: „Poruchy mají přednost.“ Je to vybídnutí pro každého jednotlivce, aby se oprostil od věcného problému a průvodních emocí, aby o krok poodstoupil a podíval se na dění ve skupině „z dálky“ jako na celek. 

Vyřknete-li otázku takto přímo do prostoru, pravděpodobně lidi zaskočíte a nastane mlčení. Je však takřka nemožné tuto otázku ignorovat. Přítomní se s ní musí vypořádat a nabídka je pak zpravidla také přijata. Ne-li všemi, pak přinejmenším některými.

Od delšího zamyšleného mlčení přes zpětné otázky („Jak to myslíte?“) až po utrápenou či úlevnou větu jako: „To je pro naši skupinu naprosto typické“ může v podstatě dojít k jakékoli reakci. 

V každém případě se rázem ocitáte na zcela jiné úrovni, dokážete vylíčit své dojmy a postřehy a společně se skupinou můžete uvažovat, jak se má pokračovat. 

Ještě tyto otázky se hodí:

 • Na jaký film se právě koukáte?
 • Podívejte se prosím: Co se to tu právě odehrává?

Tipy, jak zacházet s odpověďmi:

 • Pokud nikdo neprolomí mlčení: Popište své dojmy, nabídněte protistraně krátkou pauzu a potom každého jednotlivě vybídněte, aby poskytl stručné stanovisko. Znamená to, že prohlášení jsou vyslechnuta a ponechána ve vzduchu bez dalšího komentáře. Poté se můžete zeptat: „Dobrá – a jak to uděláme dál?“
 • Písemná varianta: Stejná situace jako výše zmíněná. Požádáte účastníky, aby své dojmy z procesu zapsali – každý sám pro sebe. Následně se o ně pod vaším vedením opět rychle podělí.
 • Přijdou-li odpovědi: Nejprve je shromážděte a vyslechněte. Pak se chopte různých reakcí a nastavte skupině zrcadlo ohledně toho, co jste vnímali. Sami se lehce zapojte, ale pečlivě dbejte na to, do jaké hloubky se v této věci pustíte. Co vám umožňuje situace / čas / vaše zadání? Udělejte si však jasno v jedné věci: V celkovém aranžmá procesu teambuildingu se pravděpodobně právě v tomto bodě nejvíce přibližujete skutečnému tématu.
 • Pokud to situace dovolí, nabídněte nejprve společnou reflexi, co by se mohlo podniknout, aby skupina opět byla schopná pracovat, nežli budete dále pokračovat ve věcné otázce.

Otázka nedokáže:
Postupovat v procesu svižně kupředu podle „plánu A“ většinou není reálné. Když už jste položili otázku, musíte se také věnovat reakcím na ni.

Knihu Jakou otázku máte nejradši můžete koupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru