Knižní novinky

Dlabal, Martin

Relaxační hypnóza

Kniha je určena všem pomáhajícím profesionálům, kteří se chtějí dozvědět více o hypnóze, zejména v její relaxační podobě. Čtenář se seznámí s teorií hypnózy a s tím, co hypnotizovaný jedinec během hypnotického stavu prožívá. Dozví se, jakým způsobem vytvářet účinné sugesce. Získá praktický návod, jak spolupracující osobu uvést do relaxační hypnózy a následně ji tímto stavem provázet. Navíc si bude moci vyzkoušet pohroužení do autohypnózy, což mu umožní zažít hypnotickou zkušenost, jako je ideomotorický pohyb, intenzivní vizuální představa či stav, ve kterém bude prožívat a zpracovávat informace novým způsobem.
PhDr. Martin Dlabal Ph.D. je klinický psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský pedagog. Kromě toho se věnuje lektorské činnosti v oblasti komunikačních strategií, relaxačních metod a hypnózy. V Portále vyšla jeho kniha Komunikace v pomáhajících profesích (2021).

Aktuality

Proč být perfektní nemusí být perfektní?

Pokud bojujete s pocitem, že nejste dost dobří. Pokud máte někdy pocit, že se vám život vyprázdnil a jediné, co má smysl, je práce. Pokud jste nabyli dojmu, že bez naprosté kontroly nad svým životem nic nezmůžete. Pak právě vy potřebujete tuto knihu, pomůže vám zvládat perfekcionismus.

7 kroků k lepšímu vztahu s dětmi a Výchově bez ponižování

Někdy se stane, že se vůči vlastním dětem chováme tak, jak jsme se k nim rozhodně chovat nechtěli. Víme, jak moc je to bolí, a přesto k tomu dochází. Je to prastarý program, který se spouští v nouzi, když si neumíme pomoct, připadáme si bezmocní nebo bezradní.

Tajuplné dětství od Marie Montessori je stále aktuální

Každé dítě v sobě skrývá obrovský potenciál, který čeká jen na vhodnou příležitost, aby se projevil. Správný klíč k jeho plnému rozvinutí našla Maria Montessori. Její metoda už ve své době vzbudila velkou pozornost a zájem o ní neopadá ani dnes, v 21. století.

Relaxační hypnóza

Kniha je určena nejen pomáhajícím profesionálům, ale každému, kdo se chce dozvědět více o hypnóze, její relaxační podobě, ale také o autohypnóze.

Bowlbyho Vazba mezi Klasiky!

Po dlouhých letech vychází opět jedno ze zásadních děl vývojové psychologie, slavná Vazba Johna Bowlbyho. A protože jde jistě už o dílo klasické, nachází nově své místo v edici Klasici.

Načerpejte energii z knih v novém edičním plánu!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru