Knižní novinky

Hutyrová, Miluše a kol.

Děti a problémy v chování

V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD i tzv. poruch chování. Kniha je obohacena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které napomohou porozumění problémovému chování.
Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D., působí jako odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky UPOL Olomouc. Autorsky se podílela na Slovníku speciální pedagogiky a Přehledu speciální pedagogiky.

Aktuality

Blíž tě nepustím! Naučte se udržovat si odstup.

Přebíráte úkoly, které vám nenáleží? Neumíte říkat „ne“? Dáváte přáním ostatním větší váhu než svým vlastním? Už nechcete stále jen přicházet zkrátka? Pak máte možná problém se stanovením si hranic a tato kniha je přesně pro vás.

Nic mi není! Pomoc nepotřebuju! - dvě nejčastější věty, které slýchají blízcí lidí trpících psychickou poruchou

Trpí váš blízký duševní nemocí, nechce si to přiznat a léčit se? Kniha klinického psychologa poradí odborníkům i laikům, jak s psychicky nemocným komunikovat a ukázat mu cestu k léčbě.

Je ADHD pouze „módní“ diagnóza, nebo jde o špatnou výchovu dětí?

Setkáváte se s názory, že ADHD a jiné problémy v chování dítěte vlastně neexistují, že ADHD je pouze „módní“ diagnóza a děti jsou především nevychované, potřebují hranice, které jejich rodiče nejsou schopni vytyčit a udržet, a že se jedná více o tzv. poruchy výchovy? Jak se na tento problém nejen dnešní doby dívají odborníci?

Zvládněte dětský hněv pomocí her

Naše nová kniha Hry pro zvládání hněvu je praktická příručka pro učitele, vychovatele i rodiče, kteří chtějí porozumět dětskému hněvu, zvládat ho a konstruktivně s ním pracovat.

Pozor, rodiče ve školce!

Milujete svoji práci učitelky ve školce, ale konfliktní rozhovory s rodiči vás stresují? Nedokážete dobře a obratně reagovat a dobré argumenty vás napadají vždy až dodatečně? Býváte při komunikaci s rodiči nejistá, nebo naopak výbušná? Pak je tato kniha právě pro vás.

Povzneste se s novými tituly 2019-2!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru