Knižní novinky

Matoušek, Oldřich a kol.

Strategie a postupy v sociální práci

Kniha přináší ucelený přehled oborových přístupů užívaných v současné sociální práci. Jejich praktická aplikace je pak dokumentována na názorných kazuistikách, jednotlivá hesla jsou logicky členěna do tematických oddílů. Jedinečnost publikace spočívá i v rozsáhlé autorské základně, díky níž se na jednom místě potkávají texty předních teoretiků i praktiků sociální práce, čímž vzniká původní dílo na rozhraní teorie a praxe. Důležitým impulzem pro vznik knihy byl výzkum, který proběhl v letech 2018–2021 pod názvem „Profesionalizace sociální práce“ a jehož výstupem byl i soubor profesiogramů obsahující činnosti, které sociální pracovníci vykonávají na jednotlivých typech pracovních pozic. Použité členění strategií a postupů používaných v sociální práci chce s tímto přehledem faktických činností českých sociálních pracovníků korespondovat. Kniha je proto určena jak akademikům a výzkumníkům, tak praktikům i studentům.

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek učí na katedře sociální práce FF UK v Praze. Má za sebou dlouholetou praxi klinického psychologa a psychoterapeuta. Je autorem řady odborných publikací, v posledních letech zejména z oblasti sociální práce.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., působí jako vedoucí Katedry sociální práce FF UK, kde vyučuje sociální právo, sociální politiku a sociální správu. Je garantem předmětu Lidská práva v kontextu sociální práce.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce FFUK. Přednáší též vybranou problematiku oboru sociální práce na ETF UK.
PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D., působí jako odborný asistent na Katedře sociální práce FFUK.

Aktuality

Strategie a postupy v sociální práci

Přinášíme velmi komplexní, informačně bohatou a aktuální publikaci, která se dotýká mnoha aspektů sociální práce v České republice.

Soutěž

Knihou měsíce října je novinka slavné americké autorky Torey Hayden Přehlížená holka

Než všechno zapomenu. Vzpomínky salesiána Jaroslava Kopeckého.

„Někdy se mi zdá, že mě tu Pán nechává právě proto, abych dopověděl, co nestačili sdělit ti, kteří nás předešli na věčnost, aby neupadli do zapomenutí.“

Řešíte opravdu ten správný problém? Na to se ptá kniha Co řešíš?

Thomas Wedell-Wedellsborg, celosvětově uznávaný odborník na inovace a řešení problémů, ukazuje v knize Co řešíš?, jak můžeme ve svém životě - a to rozhodně nejen v životě pracovním - využívat metodu přerámování. Tedy předtím, než se vrhneme vší silou do řešení nějakého problému, se zamyslet a položit si otázku: je to opravdu ten správný problém, který bychom měli řešit?

Filemonovi aneb O křesťanské svobodě

Malá knížečka francouzského dominikána Adriena Candiarda Filemonovi je plný aktuálních, jasných, a přitom hlubokých úvah o křesťanské svobodě, svědomí, o povolání k náročnému, ale autentickému a naplněnému životu z Ducha svatého.

Ediční plán plný knížek, které otevírají nový svět!

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru