Užijte si Rok s pohádkami, hádankami a říkadly

Pracovní sešit pro komplexní zábavnou přípravu dětí na vstup do ZŠ je plný všestranných aktivit pro děti předškolního věku. Krátká úvodní pohádka každé z 12 kapitol je motivací pro mnoho navazující činností, úkolů a her vycházejícími z potřeb RVP pro plnění školních kompetencí dětí. Je určen převážně pedagogům MŠ, ale využijí ho také učitelé prvních ročníků ZŠ i rodiče předškolních dětí.

Rok s pohádkami, hádankami a říkadly, Eva Štanclová Fošenbauerová, pracovní listy pro MŠ, Patricie KoubskáPracovní sešit ROK S POHÁDKAMI, HÁDANKAMI A ŘÍKADLY nabízí řadu vyzkoušených a promyšlených aktivit na každý měsíc v průběhu školního roku, proto je členěn do 12 kapitol od září do srpna. Práce s pohádkou a další navazující aktivity jsou zaměřeny na rozvoj všech znalostí a dovedností a slouží k rozvoji školních kompetencí v souladu se základními oblastmi vzdělávání podle RVP PV.
Úvodním krátkým příběhem motivujete děti k následných úkolům, kterým by mělo vždy předcházet společné převyprávění a pochopení textu. Pak už se můžete pustit do hádanek, říkadel a pracovních listů, do nichž autorka zařadila také logopedické aktivity, opakovací sluchová a jazyková cvičení. 
Ke každému tématu jsou vytvořeny tři kopírovatelné pracovní listy k dokreslování, spojování, stříhání, skládání atd. Každé roční období je ukončeno dalším pracovním listem, kde děti budou řešit sudoku.
Autorka se v tomto uceleném souboru aktivit a činností pro děti v MŠ zaměřuje na rozvoj všeobecných znalostí dětí, poznávání a ochranu přírody, rozvoj slovní zásoby, výtvarných činností, poznávání časových pojmů, rozvoj hudebních dispozic a matematických představ. V publikaci nechybí ani smyslové hry, činnosti na procvičování hrubé a jemné motoriky, pohybové hry, didaktické hry a mnoho dalších námětů.

Eva Fošenbauerová  je učitelka v MŠ, je autorkou řady publikací. V Portále vyšly její knihy Pohádky a hry z kouzelné skříně (2010), Veselý rok s pohádkami (2016) a ŠPL 13, 17, 22.
Pracovní sešit ilustrovala Patricie Koubská.

UKÁZKA: LISTOPAD
Babička si taky ráda hraje
Začal měsíc listopad a děti si hrály pod velkým javorem na zahradě. Krásné zlaté listy se líbily všem dětem. Nosily je do školky na výstavu v chodbě. Paní učitelka Hanka měla také ráda barevné podzimní listy a při vycházce dětem ukazovala zajímavé stromy a keře. A protože listopad je poslední podzimní měsíc a některé stromy už měly málo listí, slíbila dětem, že si pro ně připraví barevné hádanky.
V pondělí přinesla do školky listy z různých stromů. Rozložila je na stoly a přidala obrázky. A hned se zeptala dětí: „Umíte najít obrázky a přiřadit je k listům?“
Hnědé dubové listy poznal jako první Karlík a pamatoval si i místo, kde duby rostou, protože si tam nasbíral při vycházce hodně žaludů.
Michal volal: „Já znám dub červený a na něm rostou tlusté žaludy.“ Děti se smály tlustým žaludům, ale paní učitelka Hanka Míšu pochválila: „To je dobře, že si pamatuješ dub červený. Na podzim má krásně červené listy. A žaludy má opravdu buclatější než dub letní, ze kterého jsem vám přinesla listy já.“
Gábina se pochlubila: „U hřiště, kde bydlíme, rostou platany. A ty mají větší listy než javory.“ Slíbila, že je přinese do školky na obkreslování.

Veselý rok s pohádkami, pracovní sešit do MŠ, Eva ŠtanclováVeselý rok s pohádkami je pracovní sešit od stejné autorky.

Helenka se také přidala: „Moje babička si ráda hraje. Udělala mi z kaštanů zvířátka. Mám je doma na výstavě ve svém pokojíčku. V neděli jsme byli s babičkou Kamilkou na procházce v aleji u rybníka a našli jsme plný košík kaštanů.“
Karlík se zasmál: „My taky sbíráme kaštany, ale usušíme je a pak je nosíme myslivcům do lesa. Dávají je v zimě zvířatům.“
Helenka se zarazila, ale pak chtěla vědět víc: „A víš, že nám nějaké kaštany zbyly? Jestli chceš, přinesu ti je pro zvířata. Karlíku, kdo si na nich v zimě pochutná?“
Karlík se usmíval, ale odpověď nechtěl prozradit: „Tak hádej, Helenko!“
Rok s pohádkami, hádankami a říkadly, Eva Štanclová Fošenbauerová, pracovní listy pro MŠ, Patricie Koubská


ŘÍKADLA
Červené korálky 
Zlaté listí na javoru
brzy spadne na zem dolů.
Šípky svítí do dálky
jak červené korálky. 

Zvířátka z kaštanů
Kaštany jsou pro babičky,
pro kluky i pro holčičky.
Kdo šikovné ruce má,
zvířátka z nich udělá.

Hepčí! 
Když mě rýma přepadne,
často kýchám: Hepčí!
Až sním mísu ovoce,
snad to bude lepší.

Logopedické hrátky – G, K, CH, H
Nachystáme si různé předměty, nebo obrázky těchto předmětů, které začínají na G, H, CH a H. Děti mezi nimi mají hledat dle zadání.

 • Najdi mezi obrázky, co začíná jednotlivými hláskami, a dej obrázek do správné skupiny.
 • Pamatuješ si, kteří kamarádi se v pohádce jmenují od prvních hlásek G, K, CH a H? (Od hlásky CH se nikdo nejmenoval.)

Poznáváme podobná slova (jazyková hra)
(rozvoj jazykového citu a poznávání synonym, slov stejného či podobného významu)

 • Jak jinak řekneš gumáky?
 • Umíš říci podobným slovem klobouk?
 • Jak jinak můžeš pojmenovat hodiny?
 • Jak jinak nazveš divočáka?
 • Víš, jak básníci nazývají nebe?
 • Umíš říci jinak les?

Hádanky o stromech (Dítě a společnost)
(logické myšlení, rozvoj mluvního projevu: mluva v souvislých větách, vyjádření vlastní myšlenky; všeobecné znalosti a zajímavosti o využití stromů, pochopit abstraktní pojmy a přirovnání, obohacení slovní zásoby)

 • Co všechno můžeme dělat s listím?
 • Proč a jak lidé využívají stromy?
 • Jaké stromy rostou ve smíšeném lese?
 • Co znamená název smíšený les?
 • Víš, jak se říká lesu, kde rostou jen duby?
 • Víš, co znamená, když řekneme, že někdo je dubová hlava nebo dubová palice? A proč?
 • Kdo a jak může v lese poškodit stromy?

Rok stromů, Vladimíra Ottomanská, program do MŠRok stromů je celoroční program pro práci s dětmi v MŠ.

Kdo žije v lese? (Dítě a svět)
(rozvoj pozornosti, orientace na ploše, rozvoj slovní zásoby, logické myšlení)

 • Poznáš a vysvětlíš rozdíly mezi lidskou postavou a zvířecí figurou?
 • Znáš počty nohou u zvířat a jejich typické znaky?
 • Víš, z čeho se skládá tělo ptáka? A co mají na těle čtyřnohá zvířata? Kde žijí?
 • Která zvířata poznáš na obrázku? (Můžeme využít publikace o zvířatech a učit děti s nimi pracovat: encyklopedie, atlasy zvířat.)

Hádanky (Dítě a ten druhý)
(rozvoj abstraktních představ a představivosti, soustředit se na mluvené slovo, možnost využití obrázků na tabuli k hledání méně známých živočichů)

 • Poznáš, na co myslím? Na podzim to dozraje na stromě, spadne na zem a pochutnají si na tom zvířata v lese. Je to hnědé, oblé a hladké.
 • Myslím na něco, co vidím na zemi pod jehličnatým stromem. Je to dlouhé a plné semínek, které ráda hledá veverka.
 • Myslím na ptáka, který má z peří červenou čepičku jako ostatní datlové, ale zelené peří. (žluna zelená)
 • Tvoříme podobné hádanky: datel, žalud, housenka, šípek atd.

Rozvoj slovní zásoby (Dítě a společnost)
(logické myšlení, pochopit souvislosti mezi změnou počasí, stravováním a oblékáním)

 • Proč se na podzim tepleji oblékáme?
 • Proč zůstává nemocný člověk doma a co má jíst?
 • Proč hodně pijeme, když se v době nemoci potíme?
 • Jaké ovoce je důležité při nachlazení a horečce?
 • Proč jíme raději čerstvé ovoce a zeleninu?
 • Co můžeme udělat z ovoce a zeleniny?

Pracovní list číslo 9: Z čeho se vyrábí? (didaktická hra)
(poznávání různých materiálů a rozvoj logického myšlení, určování první, poslední, 3. zepředu, 2. zezadu, uprostřed atd.)
Úkol: Najdi všechny výrobky ze dřeva a vybarvi je hnědou pastelkou. Vystříhej obrázky s výrobky ze dřeva a nalep je na pruh papíru. Z čeho jsou vyrobeny ostatní vyobrazené předměty?Rok s pohádkami, hádankami a říkadly, Eva Štanclová Fošenbauerová, pracovní listy pro MŠ, Patricie Koubská

Podzimní sudoku
(procvičení pozornosti, logického myšlení)
Úkol: Vystříhej obrázky a doplň v řadách i sloupcích ty, které chybějí. Obrázky musí být v každé řadě a sloupci jiné a nesmí se opakovat dva stejné vedle sebe. Obrázky na volná místa přilep.

Pracovní sešit Rok s pohádkami, hádankami a říkadly koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru