Jste vysoce citlivá osoba a vyčerpává vás to? Přicházíme s pomocí!

Vnímáte intenzivně emoce ostatních a potřebujete se proti tomu obrnit? Máte problémy s navazováním nových kontaktů? Neumíte se vymezit a chránit svůj prostor? Autorka, sama vysoce citlivá osoba, poradí, jak na to.

První pomoc pro vysoce citlivé

Vysoce citliví lidé mohou žít naplněným a harmonickým životem, někdy však potřebují nechat se k takovému životu přivést – a setrvat v něm. Takovým průvodcem je kniha PRVNÍ POMOC PRO VYSOCE CITLIVÉ. Najdete zde rady, podporu a konkrétní pomoc pro řešení aspektů života, které vysoce citlivým lidem často připadají náročné. Autorka radí, jak se vyrovnat s tzv. přestimulováním, jak o sebe skutečně pečovat, jak nabýt ztracenou rovnováhu. Ukazuje, jak je možné se vzpamatovat po přetížení a vykolejení, budou-li se v každodenním životě používat určité strategie. Dozvíte se také, jak lze vybudovat život, který je pro vysoce citlivého člověka dlouhodobě vhodnější. V této knize jsou nashromážděny nejlepší a nejužitečnější tipy, které sama autorka využívá, včetně příkladů vhodných jógových cvičení.

Knihu přeložila Eva Klimentová.

UKÁZKA

EXISTUJE ZPŮSOB, JAK USNADNIT SOCIÁLNÍ INTERAKCI? 

Sociální interakce je pro vysoce citlivé lidi vyčerpávající a únavná, a to z vnitřních i vnějších důvodů. Čteme a nasáváme vnější dojmy – atmosféru, slova a emoce, vizuální vjemy a všechno ostatní. Zevnitř vycházejí naše vlastní očekávání a požadavky – a ty mohou být stejně vysilující.

Test na vysokou citlivost 

     Ilse Sand píše, že vysoce citliví lidé od sebe často očekávají, že se budou ve společnosti chovat bezchybně. Během své terapeutické praxe zjistila, že se ve společnosti často řídí těmito „pravidly“:

     Ve všech situacích ze sebe musím vydat maximum, a pokud možno ještě o trochu víc.

     Musím si dávat pozor, aby ostatní neodhalili moje slabé stránky.

     Nesmím být sobecký.

     Celou dobu musím věnovat svoji pozornost jen lidem, s nimiž jsem, a snažit se, aby se cítili co nejlíp.

     Je nezdvořilé věnovat pozornost jen sobě, když jsou u toho jiní lidé.

     Nesmím dělat žádné chyby.

To je tedy docela dlouhý seznam. Jak vám je, když ho čtete? Poznáváte některá svoje „pravidla“? Já rozhodně ano.

Přecitlivělost není slabost

     Budiž vám útěchou, že tato pravidla jsme si nestanovili sami. Pocházejí z naší výchovy, z naší rodiny – a někdy též z nesprávných závěrů, k nimž jsme v životě dospěli. Zůstávají v podvědomí a nutí nás, abychom se přemáhali, často tvrdě, a dokonce nesmyslně.

     Prvním dobrým krokem je uvědomění. Když jsem si tato „životní pravidla“ poprvé sepsala na papír, byl to pro mě šok. Bylo mi smutno, když jsem si uvědomila, jak jsem na sebe byla tvrdá. Pokud však člověk rozpozná hybnou sílu za svým chováním, může se chopit kormidla a začít se rozhodovat jinak. Chcete-li se o těchto „pravidlech“, která řídí naše společenské chování, dovědět víc, vřele vám knihy Ilse Sand doporučuji. Jakožto teoložka, psychoterapeutka a vysoce citlivá osoba láskyplně nabízí terapeutické nástroje pro práci s naším vlastním seznamem podvědomých pravidel.

STŮJTE SI ZA SVÝM je další kniha pro vysoce citlivé.

     Kniha, kterou právě čtete, je míněna především jako jakási „lékárnička“ pro první pomoc, ale přesto jsem zde chtěla uvést různé typy očekávání, protože často způsobují, že sociální interakce jsou pro nás náročnější, než je nutné. Ovšem i tehdy, když se naše chování těmito pravidly neřídí, existují způsoby, jak lépe a bez vysílení zvládat společenské situace. A můžete je využít hned teď, ještě dnes. Zkrátka první pomoc. Jde při tom o zapojení vlastního těla.

Kapitoly knihy

  • Proč citlivost neznamená, že je s vámi něco v nepořádku
  • Jak se znovu zotavit po propadu energie
  • Jógou proti přetížení a k rychlejšímu zotavení s Åsou Boström
  • Co dělat, když jste vstřebali energie a emoce jiných lidí
  • Seznámení s Inou a Malin – terapeutkami pro vysoce citlivé
  • Jak předcházet zhroucení a vyhoření
  • Můj způsob zvládání zvýšené citlivosti – rozhovor s učitelkou jógy Ulrikou Casse
  • Jak si při vysoké citlivosti vybudovat laskavější život

Asa Saga Hammarstedt je švédská terapeutka.

Knihu PRVNÍ POMOC PRO VYSOCE CITLIVÉ koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru