Jak s pomocí tréninku mysli a srdce zvládnout náročné situace

Procházíte stresujícím obdobím, smutkem, depresí, trápí vás fyzická bolest? Přečtěte si o meditaci zaměřené na řešení, možná najdete východisko ze své situace.

Meditace zaměřená na řešení Koupit na e‑shopu

Kniha českých autorů MEDITACE ZAMĚŘENÁ NA ŘEŠENÍ se zabývá meditačními postupy propojenými s terapií zaměřenou na řešení. Je psána jako praktická příručka pro pomoc lidem, kteří procházejí složitou životní situací. Specifikem přístupu zaměřeného na řešení je to, že se člověk nemusí nořit do analýzy problému, nýbrž stačí, když aktivuje potřebné zdroje k řešení situace. 

Autoři se zaměřují na nalezení žádoucího směru nebo na užitečné zvládání situace a na přirozené zdroje (tj. silné stránky, schopnosti, zkušenosti, možnosti vás a vašeho okolí), které k tomu mohou pomoci.

Publikace klade důraz na čtyři principy: přítomnost, přijetí, zdroje a růst a pojednává o tom, že když se naučíte propojit se svými zdroji, změní se váš život a budete moci uskutečnit velké věci. Smysluplný cíl nám může i v nepříznivých situacích dát obrovskou energii. Má přímý vliv na nastavení naší mysli.

Autoři napsali také knihu Zázrak tří květin.

Kromě technik a jejich vysvětlení kniha obsahuje i různá zamyšlení a reálné příběhy lidí, s nimiž se autoři setkali nebo pracovali. Uvedeny jsou i postupy pro práci s dětmi a návod, jak podporovat druhé skrze všímavý rozhovor.

UKÁZKA:

SÍLA UKRYTÁ VE VDĚČNOSTI

Předtím, než Steve de Shazer spolu s kolegy vytvořili krátkou terapii zaměřenou na řešení, pracovali za pomocí strategické rodinné terapie. Celá práce tehdy spočívala v tom, že terapeut naslouchal povídání rodiny a snažil se přijít na „problémový vzorec“, který udržoval rodinu ve stavu trápení. Konverzace byla sledována týmem odborníků za jednocestným zrcadlem. Intervence pak spočívala v tom, že po malé poradě s kolegy přišel terapeut zpět a nabídl rodině určité věci, které mohou do příště dělat s cílem narušit nebo zastavit problémový vzorec. 

Jednou však na konzultaci přišla rodina, jejíž situace byla tak složitá, že se terapeutovi nepodařilo najít hlavní problémový vzorec, ale místo toho mnoho dílčích problémových vzorců. I tým byl situací natolik zaskočený, že nevěděl, od čeho začít. Proto terapeut přišel za rodinou s nezvyklou intervencí: „Oceňujeme, jak důkladně máte zmapovány různé problémy ve vaší rodině. Do příště bychom vás požádali o to, abyste pozorovali, co by se ve vaší rodině měnit naopak nemělo a mělo by zůstat takové, jaké to je.“ Terapeut byl šokován, když rodina při dalším setkání hovořila o tom, že se situace výrazně zlepšila. Jak to? Vždyť nepracovali na změně problému, nýbrž jen se zaměřili na to, co funguje.

Doporučujeme také knihu Klíče k řešení v krátké terapii.

 Začali tedy s tímto nezvyklým úkolem z prvního sezení pracovat a zjistili, že je stejně užitečný jako jiné intervence, které doposud nabízeli rodině. A tehdy se začal rodit nový způsob přemýšlení nad tím, jak člověku pomáhat. Nemusíme se „prodírat“ tím, co je špatně. Mnohdy stačí vidět, co funguje (nebo co může fungovat), a tím pomáhat tomu, aby se to rozvíjelo. Pokud se člověk zaměří na to, za co je vděčný, přináší to do života hodně povzbuzení. V jednom výzkumu bylo studentům nabídnuto, aby jednou týdně zaznamenávali, za co jsou vděční. Po skončení šestitýdenního programu bylo u těchto studentů oproti kontrolní skupině zaznamenáno zlepšení nálady a snížení depresivních symptomů. Kdyby se toho samého zlepšení, co dokáže vděčnost, dosáhlo u nějakého léku, asi by se mluvilo o novém zázračném léku na lidskou depresi.


PhDr. Daniel Žákovský je psycholog, terapeut a lektor odborných výcviků. Má terapeutickou praxi s dětmi, dospělými a v oblasti náhradní rodinné péče.

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D. je psycholog, terapeut, supervizor a lektor odborných výcviků. Vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Oba autoři jsou mezinárodně certifikovaní trenéři metody Kidsʼ Skills, lektoři komplexního psychoterapeutického výcviku v terapii zaměřené na řešení a členové týmu Dalet. V Portálu vyšla jejich kniha Zázrak tří květin a Koučování zaměřené na řešení.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY TERAPIE ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ Existuje mnoho různých pokusů shrnout základní principy terapie zaměřené na řešení. V týmu DALET vytvořili šestici principů terapie zaměřené na řešení, které lze navíc pro lepší zapamatování shrnout do akronymu RESENI: 

  • R – rozvíjení řešení, nikoli problémů
  • E – efektivita 
  • S – spolupráce
  • E – expertnost na proces (nikoli na obsah)
  • N – nevyhnutelnost změn
  • I – individuální přístup


Knihu Meditace zaměřená na řešení si můžete koupit na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru