Arteterapeutické aktivity a mindfulness

Tato kniha nabízí soubor terapeutických aktivit, které dětem a dospívajícím s psychickými obtížemi pomohou v prozkoumávání jejich pocitů a v projevování vlastních potřeb. Techniky se zaměřují na sebevyjádření a vycházejí z principů všímavosti.

Arteterapeutické aktivity a mindfulness

Kniha Arteterapeutické aktivity a mindfulness pomůže terapeutům, učitelům, sociálním pracovníkům a studentům pracujícím s dětmi a dospívajícími ve věku od pěti do sedmnácti let, kteří utrpěli vážné trauma, jako je například pohlavní zneužívání, tělesné týrání, vytržení z domova, dětská pornografie nebo prodávání za účelem sexu. Uvedené techniky budou užitečné i pro práci s dětmi, které se potýkají s depresí, úzkostmi a obtížemi v chování.

V knize je celkem 101 aktivit a autorka je vytvořila tak, aby děti a dospívající s ní byli v daném okamžiku „přítomní“ či „všímaví“. Aktivity se dělí na části věnované sebevyjádření, zvládání a pozitivnímu myšlení a využívají různé smysly, aby děti nebo dospívající daný koncept plněji a hlouběji pochopili. Autorka používá předměty, s nimiž se klienti snadno ztotožňují, jsou nadčasové a recyklovatelné a navíc je mohou snadno využívat také rodiče a prarodiče (balonky, peříčka, mušličky…)

Ukázka:

150 terapeutických her pro dospívající je praktická kniha.

U každé techniky jsou uvedeny:

  • Cíl 
  • Co budete potřebovat 
  • Kazuistika: Dítě
  • Kazuistika: Dospívající

Činnosti lze provádět individuálně a řadu z nich i skupinově.

Z anglického originálu 101 mindful arts-based activities to get children and adolescents talking přeložila Eva Klimentová.  


Dawn D’Amico je psychoterapeutka, zabývá se vzděláváním a specializuje se na oblast druhotného traumatu.

Knihu Arteterapeutické aktivity a mindfulness koupíte na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru