RECENZE: Když duše mluví řečí těla

Populární a přitom seriózní přehled psychosomatiky zahrnuje všechny důležité orgány a jejich nejčastější psychosomatická onemocnění.

když duše mluví řečí těla morschitzky sator přehled psychosomatikyCelkem slušný počet publikací věnovaných problematice psychosomatiky obohacuje kniha Když duše mluví řečí těla (také jako e-kniha), která je předmětem naší recenze; říkáme-li obohacuje, znamená to, že počet těchto knih jen nenavyšuje, nýbrž že je pozoruhodným, cenným příspěvkem do kategorie problémů, které, jak snad lze říci, díky modernímu stylu života, vládnou světem. Psychosomatické poruchy byly váženým problémem minulého století a zůstaly jím i v současnosti. Velkou předností této knihy ve srovnání s jinými díly téže kategorie je, že přináší skutečný systém poznatků utříděných do pevné struktury: názorný příklad, „obecné poukazy na souvislosti duše a těla“, funkční poruchy (somatoformní a disociativní poruchy), organicky založené poruchy (psychosomatické poruchy v užším smyslu a poruchy somatopsychické), psychosomatické koncepty (psychologické faktory, terapeutické strategie). V tomto smyslu je tato kniha propracovaným celkem fenomenologie a etiologie psychosomatiky. Další předností knihy je její, zjednodušujícím pohledům se nepodbízející, působivé populární podání; Morschitzky je psychoterapeut orientovaný na psychosomatické problémy a Satorová je publicistka a žurnalistka, věnující se popularizaci vědy. V předmluvě oba autoři ujišťují, že chtějí zbavit čtenáře oné zavádějící “směsi ezoteriky, pozitivního myšlení a psychologismu“, kterou jsou naplněny mnohé publikace o psychosomatice, určené běžnému čtenáři a s politováním konstatují, že „v každodenní klinické praxi bohužel dodnes vládne ´medicína bez duše´“, ale že výše zmíněné publikace poskytují opačný extrém, totiž „duši bez těla“. Dodejme, že tento extrém představují ponejvíce šarlatáni, obchodujícími s různými „tajemnými silami lidské psychiky“ a primitivně pojatou „transcendencí duše“.

Obsah prvního dílu knihy tvoří. vedle předmluvy, stručný historický přehled psychosomatiky „od antiky po současnost“, pozoruhodná kapitola o dvojím pohledu na touž problematiku (psychosomatika a behaviorální medicína), následuje přehled „širokého pole psychosomatiky“ („poruchy celkového tělesného schématu“, funkční poruchy, psychosomatické poruchy v užším smyslu, somatopsychická onemocnění) a terapeutické aspekty. Obsah druhého dílu, nazvaného „Monohotvárnost psychosomatických poruch“, tvoří populárně podaná fenomenologie psychosomatických poruch, v kapitolách, zabývajících se jednotlivými prvky této fenomenologie, označenými případnými charakteristikami, jako např.: poruchy krevního tlaku („Když zlobí tlak“), dýchání („Když vázne dech“), žaludku („Když se bouří žaludek“), střev („Když střeva stávkují“) atd.

Prof. PhDr. Milan Nakonečný

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru