Soutěž

V prosinci jsme soutěžili o knihu Čekání na Vánoce.

Soutěžní otázka zěnla: jak se jmenovalo dítě, které měla porodit Mariina příbuzná Alžběta a radostí se pohnulo, když Marie k Alžbětě přišla? Odpověď byla samozřejmě: Jan (Křtitel).


Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto tři výherkyně:

  • Alena Jelínková, Chlistov
  • Hana Pášová, Ústí nad Labem
  • Jana Drastíková, Lučina

Gratulujeme!


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru