TEST: Jste autentický/á a opravdu sám/sama sebou?

Čím více jsme schopni být sami sebou, tím budeme šťastnější. A čím jsme šťastnější, tím více přispíváme k zlepšování těch, kteří nás obklopují. Když se ovšem náš potenciál nenaplňuje, stáváme se stále nešťastnějšími, narušenějšími a hůře fungujeme a větší měrou přispíváme k destruktivním silám světa.

 autenticita stephen josephAutentičtí lidé znají sami sebe a své motivace; vlastní svá rozhodnutí a berou na sebe odpovědnost takovým způsobem, že se postaví proti sociálním tlakům a říkají pravdu tak, jak se jim jeví, a v každodenním životě budou k ostatním přistupovat jako transparentní, poctiví a opravdoví. Jste takoví?

Škála autenticity

Ohodnoťte každý z následujících výroků od 1 (vůbec mě nevystihuje po 7 (velmi dobře mě vystihuje).

1.       Myslím si, že je lepší být sám sebou než být populární 

2.       Nevím, jak se uvnitř skutečně cítím

3.       Silně mě ovlivňují názory ostatních

4.       Většinou dělám, co mi jiní lidé řeknou 

5.       Vždy mám pocit, že musím dělat to, co ode mě ostatní očekávají

6.       Jiní lidé mě velice ovlivňují

7.       Mám pocit, že se příliš dobře neznám

8.       Vždy si stojím za tím, v co věřím

9.       Ve většině situací jsem věrný/á sobě samému/samé.

10.     Cítím se, jako bych ztratila/a kontakt se svým „skutečným já“

11.     Žijí podle svých hodnot a názorů

12.     Cítím se sám sobě odcizen/a


Sečtěte své odpovědi k otázkám 2, 7, 10 a 12

Hlavní charakteristikou autentických lidí je, že se dobře znají. Aby lidé dosáhli autenticity, musí být otevření zkušenostem tak, aby se vždy mohli něco dovědět o sobě, svých silných stránkách a slabostech, o tom, co mají a nemají rádi, a musí být otevřeni novým prožitkům. Pro mnohé z nás je však skutečné sebepoznání boj. Opakem sebepoznání je odcizení sobě samému. Jen málo lidí se zná tak dobře, že nejsou do jisté míry sami sobě odcizeni. Pokud byl váš skór vyšší než 12, pravděpodobně byste se chtěli znát lépe a často pociťujete alespoň lehce znepokojující pocit, že život není, jaký by měl být. Skór od 12 níže nejspíš svědčí o vašem pocitu, že se znáte dobře.


Sečtěte výsledek za odpovědi 3, 4, 5 a 6

Patřit sám sobě znamená, že jsme schopni odolávat vnější tlakům a vzít na sebe zodpovědnost za své činy. Jen málokdo z nás je schopen odolávat vnějším tlakům neustále. Pro většinu z nás budou vždy chvíle, kdy se vzdáme a řekneme nebo uděláme věci dle požadavku ostatních, i když to tak nechceme. Pokud jste měli skór vyšší než 12, pravděpodobně pociťujete, že byste rádi byli schopni lépe odolávat vlivům a stát si na svém. Skór 12 a níže ukazuje, že pravděpodobně máte silný smysl patřit sám/a sobě.


Sečtěte výsledek za odpovědi 1, 8, 9 a 11

Abyste spočítali, jak jste schopni být sami sebou. Pokud je váš výsledek 20 nebo vyšší, jste pravděpodobně osobou, která ví, co má ráda. Jste připraveni si veřejně stát na svém, když potřebujete, a ve většině situací jste schopni být sami sebou. Pokud byl váš skór nižší než 20, je pravděpodobné, že byste rádi byli schopni být více sami sebou.


 Ať jste již dosáhli jakýchkoli výsledků, nejsou tyto výsledky navždy vyryté do kamene, jen jednoduše popisují, jak se ve svém životě chováte právě teď. Autenticita není jako barva očí, která zůstane stejná po celý náš život. Je to způsob jak být sám sebou, kterému se učíme a který se může stát obvyklým, ale nakonec ho můžeme změnit, pokud se tak rozhodneme.


Příběhy lidí, tipy a cvičení najdete v knize Autenticita psychologa a psychoterapeuta Stephena Josepha

Stephen Joseph je britský psycholog, původem ze Severního Irska, psychoterapeut se specializací na zvládání traumatu a pozitivní psychologii, spoluzakladatel Centra pro trauma, resilienci a růst v Nottinghamu. Je autorem mnoha publikací na téma pozitivní psychologie, traumatu, na klienta zaměřený přístup. V Portále vyšla jeho kniha Co nás nezabije o možnostech posttraumatického růstu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru