Děti s ADHD nebo ADD ze své poruchy nevyrostou, symptomy poruchy ale mohou využít pozitivně.

Diagnóza ADHD a ADD se stala nejčastější neurovývojovou poruchou u dětí a mládeže. ADHD a ADD mají mnoho tváří a už samotné stanovení diagnózy není snadné. Porucha s komplexními příznaky se většinou nevyskytuje osamoceně, doprovází ji různé druhy tiků nebo specifické poruchy učení. K tomu se přidávají nesprávné a nedostatečné diagnózy, nesprávná léčba a řada rádoby expertů, kteří děti předčasně „strčí“ do kolonky ADHD a ADD jen proto, že jsou hyperaktivní nebo špatně snáší nudnou výuku.


V knize ADHD a ADD v dospívání jsou popsány typické situace a způsoby chování dospívajících s ADHD a ADD v pubertě, autorka vysvětluje pozadí jejich chování a navrhujeme alternativy řešení každodenního života s postiženým dospívajícím.


Představa o tom, že děti s ADHD nebo ADD ze své poruchy vyrostou, je bohužel lichá, poruchy pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní svého nositele provází po celý život. A život s ADHD nebo ADD může být velmi komplikovaný. Hyperaktivita nebo hypoaktivita, impulsivnost, neschopnost se delší dobu koncentrovat a další obtíže spojené s těmito poruchami mohou vést i k dalším obtížím. Mladí lidé s ADHD častěji páchají trestné činy, lidé s těmito poruchami mají obtíže v partnerských vztazích. Častěji trpí depresemi či úzkostmi, mívají také obtíže dokončit školu. 

   

Mohlo by vás také zajímat: Dítě s ADHD doma i ve škole.

Uta Reimann-Höhn je německá pedagožka a autorka knih pro učitele. 

 Ukázka:

ADHD a ADD má i své klady

Život s adolescentem trpícím ADHD a ADD není nudný ani snadný. Kdo tuto výzvu přijme, měl by vždy vyzdvihovat klady této poruchy. Orientace na klady místo na zápory zvyšuje kvalitu života rodičů i dětí.

·        Problémy s filtrováním podnětů a jejich zvýšené vnímání způsobuje, že mozek současně vnímá velkou směsici informací. Dítěti nic neujde, povšimne si všeho, co se v jeho okolí děje.

·        Děti s ADHD a ADD jsou zvídavé a žízní po informacích. Nových nápadů, projektů a lidí nikdy nemají dost.

·        „Myslet za roh“ a přitom nacházet nová, kreativní řešení, to pro ně není nic neobvyklého. Protože se brzy začnou nudit, jejich myšlenky se snadno vydávají po jiných cestách a prověřují neobvyklé nápady.

·        Impulzivita je znakem jejich schopnosti pro všechno se nadchnout. Dítě s ADHD a ADD umí reagovat bleskově a s velkou empatií, a tak bývá často mezi prvními, kdo pomáhají.

·        Neposednost jejich myšlenek otevírá velký, kreativní potenciál. Dítě s ADHD a ADD vidí neustále nové aspekty a dokáže se díky svému uměleckému pohledu na věc nadchnout.

·        Kvůli svému vnitřnímu neklidu dokážou neúnavně pracovat na zadaném úkolu i celou noc, když to musí být a úkol je zajímavý.

·        Vysoká senzibilita a výrazný smysl pro spravedlnost jim umožňují vnímat nespravedlnost.

·        Problémy v sociálním kontaktu s jinými lidmi, například kvůli impulzivnímu jednání, posilují jejich lásku k přírodě a ke zvířatům.

·        Vnitřní chaos a neschopnost trvalé koncentrace znamenají zájem o vše, co se děje kolem.

·        Radost z navázaných kontaktů, která jim nedovolí zoufat si nad sociálními nedorozuměními a umožňuje jim stále nové začátky.


Ano, děti a adolescenti s ADHD a ADD jsou velkou výzvou pro rodiče, kamarády i učitele, ale nabízejí i velký potenciál radosti ze života, kreativitu, energii a lásku k bližním. Umí lidi kolem sebe rychle vytočit, aby je pak znovu překvapili působivými nápady, bizarními způsoby života nebo překvapivým výkonem. Když se podaří nebrat příliš vážně negativní aspekty poruchy a vyzvednout ty pozitivní, bude život pro všechny zúčastněné snazší. To platí hlavně pro pedagogy a spolužáky.Kapitoly knihy ADHD a ADD v dospívání
Základní informace o ADHD a ADD
Typické chování dětí s ADHD a ADD
Škola, vzdělání a profese
Rodina
Závislost
Co prospívá adolescentům s ADHD a ADD
Otázky související s ADHD a ADD u adolescentů
Novinky a klíčové body: To nejdůležitější v kostce

Kniha nabízí velmi fundovaný, zkušený pohled pedagožky, která s mladými lidmi s těmito poruchami pracuje. Autorka zařazuje příběhy mladých lidí s poruchou pozornosti s hyperaktivitou nebo bez ní a ilustruje na nich nejrůznější obtíže, s nimiž se dospívající s ADHD a ADD potýkají. Doporučuje postupy, které jsou ozkoušeny v praxi. Nijak ADHD a ADD nedémonizuje, jak se někdy stává.


Knihu přeložila Alena Bezděková.

Známé osobnosti (Jamie Oliver, Eckardt von Hirschhausen, Benjamin von Stuckrad-Barre,) dokázaly symptomy poruchy využít pozitivně. Nemálo lidí tvrdí, že by se bez své ADHD a ADD nikdy nedostali tak daleko. Proč by se to nemělo podařit i našim dětem a dospívajícím?

 Knihu můžete koupit na našem e-shopu.Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru