Pečujte o svůj vztah podle skandinávských not

Určitě už jste narazili na slova hygge nebo lagom. Skandinávské koncepty žití „v pohodě“, přinášející klid, vyrovnanost a spokojený život. Ze stejného pramene čerpá i psycholog Mattias Stølen Due a ve své knize Pečujte o svůj vztah… dokud se ještě máte rádi nám v tomto duchu předkládá návod na spokojený život partnerský. Není to perfektní vztah, nejsou všichni úžasní a ani problémy nezmizely, je to prostě tak akorát fajn a všichni se v tom cítí v pohodě.


psycholog Due Pečujte o svůj vztahJak už sám podtitul knihy naznačuje, kniha Pečujte o svůj vztah… dokud se ještě máte rádi není o tom, jak od začátku vybudovat skvělý vztah, ale obrací se na páry, které už spolu fungující vztah mají a nabízí prostředky, jak tento udržet krásný a pro oba příjemný i nadále. Nepřináší žádné převratné nové objevy a soustředí se spíše na změnu uvažování o věcech v partnerských vztazích dávno známých. Věci málokdy fungují samy od sebe a tak jako si v telefonech a počítačích upgradujeme software, i vztah je podle autora třeba občas prozkoumat a podpořit ho vlastním úsilím tam, kde průzkum odhalí trhliny a dříve, než bude pozdě. Asi nikoho nepřekvapí, že hlavní důraz je kladen na komunikaci mezi partnery v různých jejích podobách. Každá z osmi kapitol se věnuje jednomu prostředku, který k udržení láskyplného vztahu přispívá. Svá tvrzení Mattias Stølen Due často ilustruje příklady ze své praxe párového psychologa. Text je navíc prokládán otázkami, nad kterými se čtenář má zamýšlet a sám si tak obsah knihy přizpůsobuje na míru vlastnímu vztahu. 

Mattias Stølen Due, psycholog a ředitel dánského Centra pro rozvoj rodiny. Má tak akorát spokojenou manželku a tři děti.

Ukázka:

Internalizační a externalizační jazykové prostředky

Pravíme-li, že Slunce hřeje, tvrdíme tím, že jednou z jeho nejvýraznějších vlastností je teplo. Říkáme tím, že je teplo pro Slunce charakteristické a že by Slunce nebylo Sluncem v případě, že by nehřálo. Jestliže Peter ve výše uvedeném příkladu zvolá, že je Lotte hysterka, doslova a do písmene tím tvrdí, že Lotte se rovná hysterie. Hysteričnost se stává defi nicí Lottiny osobnosti. Jedná se o účinné a zploštělé užívání jazyka, které jejich vztahu zrovna dvakrát neprospěje.

V narativní terapii se často používá metoda externalizace. Spočívá v tom, že z přídavných jmen tvoříme podstatná jména. Zní to jako nudné cvičení z hodin jazyka na základní škole, avšak pokud si osvojíme myšlenku, která se za tím skrývá, zjistíme, že má velké důsledky pro vnímání sebe samotných i partnera. Kdyby Peter užil jazyk externalizačně, řekl by například: „Připadá mi, že se mezi nás vkrádá hysterie a narušuje diskuzi.“ V tomto výroku je hysterie podstatným a nikoli přídavným jménem a zároveň také není problém na straně Lotte. Peter ji tím neklasifikuje jako (věčnou) hysterku. Problémem je, že se do jejich debaty dostaly prvky hysterie. Takže už není problémem člověk Lotte. V této souvislosti nadále nedává smysl obviňovat partnera výroky typu „jsi blbec“, „žárlíš“, „jsi protivná“. A smysl nedává ani to, že bychom podobnými výroky obviňovali sami sebe.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT - Jak přežít nevěru a zůstat spolu

Jedná se o zdravý úkol a změnu ve způsobu uvažování a mluvení o sobě i druhých. Jedná se o zpochybnění logiky, že v sobě nosíme jakýsi základ blbce, protivnosti apod. Samozřejmě je nereálné mluvit při každé debatě externalizačně – je to příliš technické, nepřirozené a těžké. Avšak můžeme se v externalizaci inspirovat a začít upravovat svůj jazyk i myšlení, takže postupně omezíme onu bezohlednou a zploštělou logiku hlásající, že problémy „mají kořeny“ v našem partnerovi. Dokud si budeme myslet, že opravit by se měl ten druhý, a dokud skutečným problémem je ten druhý, tak „smíme“ být rozezlení a kritičtí. Neboť si v soucitu se sebou samými můžeme myslet, že je pro nás škoda, že to náš partner nevidí sám. Uvádím zde několik příkladů externalizačního a internalizačního užívání jazyka. Příklady platí o výrocích o partnerovi i o sobě.

Pokud vám výše uvedená změna v jazykových prostředcích a uvažování připadá použitelná a zajímavá, může být přínosné se zamyslet nad následujícími otázkami:

  • Do jaké míry používám internalizační jazykové prostředky, například: „Přeháníš to“?
  • Jaký vliv má na naše rozhovory a celý vztah, když spolu mluvíme tímto způsobem?
  • Jaký efekt by to mělo na naše rozhovory a vztah, kdybychom spolu mluvili víc externalizačně?
  • V jakých situacích dochází k tomu, že se přestaneme ovládat, objeví se žárlivost, chlad, zloba apod.?
  • Myslím si, že je celým problémem můj partner, nebo máme skutečný problém?

 

Knihu Pečujte o svůj vztah koupíte na našem e-shopu. Kniha vychází i jako e-kniha

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru