Jak praktikovat nenásilnou komunikaci v institucích, společnosti i rodině

Nenásilná komunikace nás seznamuje se čtyřmi zásadními body či informacemi, které usnadňují vyjadřování i naslouchání: dává přednost pozorování faktů před moralistním posuzováním, umožňuje jasně si uvědomit, co cítíme a proč, a pomáhá nám rozpoznat a vyjádřit naše potřeby a hodnoty a vznést jasné a konkrétní požadavky v přítomnosti.


Nenásilná komunikace a moc

Základem knihy Nenásilná komunikace a moc je seminář, který měl v Itálii tvůrce metody Marshall Rosenberg ve spolupráci s Vilmou Costetti, trenérkou nenásilné komunikace v Itálii. Formou rozhovoru s účastníky semináře Rosenberg rozebírá různé kontexty moci, např. politiku, podnikání, školu nebo rodinu. Zabývá se i mocí empatie a jejím vlivem na lidské zdraví. Kniha nám jednoduchým jazykem ukazuje, jakým způsobem si teoreticky i prakticky osvojit moc, jejíž síla spočívá v tom, že jednáme v souladu a společně s druhými. 

Ukázka

Nenásilná komunikace zná dva koncepty moci: moc nad někým a moc s někým. Moc nad někým má ten, kdo druhé kritizuje, obviňuje, odměňuje či trestá. Moc s někým má člověk, který zná a uznává svoje hodnoty a potřeby i hodnoty a potřeby druhých lidí, a ti mu v důsledku toho přisuzují pozici moci, protože věří, že jim pomůže v naplňování jejich potřeb. 

Mohly by vás také zaujmout knihy: Nenásilná komunikace a Co řeknete, změní váš svět.

Marshall Rosenberg byl americký psycholog, mediátor, autor a učitel, který vytvořil metodu nenásilné komunikace, tj. proces, který podporuje partnerství a pomáhá řešit konflikty mezi lidmi, ve vztazích, a v komunitách. V Portále vyšly jeho knihy Nenásilná komunikace a Co řeknete, změní svět.

V knize najdete kapitoly
Vliv médií na komunikaci spojenou se životem  
Nenásilná komunikace v politice  
Moc ve výchově v rodině  
Moc empatie ovlivnit zdraví  
Nenásilná komunikace ve firmách  
Nenásilná komunikace

Knihu přeložila Veronika Matiášková.

Veškerá hloubka, šíře a revoluční síla komunikačního procesu popsaného v této knize je výsledkem čtyřiceti let autorovy usilovné práce.

Knihu Nenásilná komunikace a moc koupíte na našem e-shopu.Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru