Nemáte své emoce pod kontrolou? S pomocí praktických cvičení se to můžete naučit.

Kniha Emoce pod kontrolou je věnována všem, kteří se ve svém vnitřním i vnějším životě potýkají se silnými a nepředvídatelnými emocemi. Kniha je určena profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům, kteří ocení jasné a praktické rady pro lepší zvládání svých emocí.


Emoce pod kontrolou

Kniha Emoce pod kontrolou představuje praktická cvičení, která pomohou čtenáři osvojit si dovednost všímavosti, účinně se orientovat v mezilidských vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres. Autoři staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě celé škály duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.

DBT se osvědčuje při zvládání stresu bez ztráty kontroly a destruktivního jednání. Aby člověk mohl tyto techniky použít, je třeba budovat dovednosti. 

Další titul, který by vás mohl zaujmout se jmenuje Všímavost a soucit se sebou.


Kniha vás seznámí se čtyřmi nesmírně důležitými dovednostmi, které sníží rozsah emočních vln a pomohou vám udržet rovnováhu i v situaci, kdy vás emoce úplně zaplaví.

1. Tolerance vůči stresu vám pomůže lépe se vyrovnat s bolestnými událostmi: posílí vaši odolnost a naučí vás, jak zmírnit účinky zneklidňujících okolností.

2. Všímavost vám pomůže úplněji prožívat současný okamžik a méně se soustředit na bolestné prožitky z minulosti nebo na hrozivé možnosti, které mohou nastat. Všímavost vám také poskytne nástroje, jež vám pomohou překonat obvyklé nepříznivé hodnocení druhých i sebe.

3. Dovednost regulovat emoce vám pomůže lépe rozeznat, co cítíte, a potom každou emoci pozorovat, aniž byste jí dovolili, aby vás pohltila. Cílem je, abyste dokázali modulovat své pocity a nechovali se pasivně nebo destruktivně.

4. Díky dovednostem v meziosobních vztazích posílíte svou schopnost vyjadřovat svá přesvědčení a potřeby, nastavovat hranice a nacházet řešení problémů – a při tom všem chránit své vztahy a jednat s ostatními lidmi s úctou.

Knihu přeložila Hana Antonínová.

Ukázka:

Matthew McKay je americký profesor psychologie na Wright Institute v Berkeley. Je spoluautorem knihy The Revelation and Stres Reduction Workbook, Thoughts and Feelings, Messages a Self-Esteem.

Jeffrey C. Wood je americký KBT terapeut se specializací na léčbu deprese, úzksoti a traumatu. Je autorem knihy Getting Help

Jeffrey Brantley je americký psychiatr a terapeut, ředitel Mindfulness-Based Stress Reduction Program na Duke University. Je autorem knihy Calming Your Anxious Mind.

Knihu Emoce pod kontrolou koupíte na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru