Povídám, povídám pohádku a vy ji převypravujte podle obrázků

Rozvíjet vyjadřovací dovednosti a řeč předškoláků je jedním z hlavních úkolů nejen pedagogů v MŠ. S nácvikem je potřeba začít již v raném dětství, obzvláště v době, kdy se společníkem už i velmi malých dětí stávají různé svítící obrazovky mobilů, tabletů či počítačů. Vždyť děti si rády povídají, jen když mají s kým. Pojďme si povídat pohádky.

povídám, povídám, pohádku, Markéta Mlčochová, rozvoj vyjadřovacích dovedností předškolákůPovídám, povídám pohádku je pracovní sešit pro rozvoj vyjadřovacích dovedností předškoláků, ale i mladších školních dětí. Pracovní listy v sešitě jsou založené na jednoduchých a známých pohádkách, které jsou rozkresleny do jednotlivých výjevů v rámečcích. Děti si nejprve s dospělým pohádky přečtou, pak rozstříhají obrazovou část pohádky na jednotlivé obrázky a s dopomocí ji složí zpět podle dějové posloupnosti. Následně podle obrázků vyprávějí pohádku vlastními slovy. Tak si kromě vlastní vyjadřovací schopnosti procvičují i správné chápání časové souslednosti či vnímání příčiny a následku, což podporuje plynulé čtení. Dospělák může využít nápovědy - po rozstříhání pohádky na jednotlivé díly je na zadní straně obrázku text patřící k danému dějovému úseku.
 V úvodu sešitu nechybí metodický návod a náměty pro práci se sešitem a pak následuje 18 klasických pohádek. Například Byl jeden domečekO řepěČervená Karkulka, Boudo, budkoO KoblížkoviPerníková chaloupkaO neposlušných kůzlátkáchZvířátka a loupežníciO Smolíčkovi a další.

Markéta Mlčochová je učitelkou na základní škole, řadu let učila také v mateřské škole. V Portále vydala Šimonovy pracovní listy 1, 2, 3, 10 a Neobyčejný rok předškoláka.
Povídám, povídám pohádku ilustrovala Patricie Koubská.


K procvičování časové posloupnosti vyzkoušejte také pracovní sešit Co teď a co potom? Pracovní listy se dělí do pěti skupin podle obtížnosti. Začínají jednoduchými dvoukrokovými posloupnostmi, následují posloupnosti o třech, čtyřech, šesti a sedmi krocích.


Pracovní sešit Povídám, povídám pohádku koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru