Výsledky hledání "Delfos"

Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Děti tvoří asi třetinu všech lidí na planetě. Znepokojivě vysoké množství z nich je ale vystaveno nejrůznějším formám násilí, zneužívání či zanedbávání (syndrom CAN), a to i v Evropě. Takové děti potřebují, aby byla jejich tíživá situace včas rozpoznána a rychle nastavena terapie a následná péče. A právě s postupy, jak již rané příznaky syndromu CAN rozpoznat, seznamuje čtenáře tato publikace.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru