Zásadní význam pro otázku vzdělávání nadaných žáků u nás mají dokumenty Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní.Nadané dítě je zvídavé, z oblasti, která je zajímá, má spoustu poznatků.

Placená zóna

PaedDr. Nataša Mazáčováilustrační foto M. Jedličková