Malé děti berou bádání jako hru

Děti si nejlépe zapamatují to, co si samy vyzkoušejí, na co přijdou vlastními silami. V předškolním věku jsou navíc přirozeně velmi zvídavé, a tuto jejich tendenci bychom měli rozhodně využít.

Placená zóna