Online archiv

Vydání: 3/2016

BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČETLI POHÁDKY V MŠ SLUNÍČKO ŠUMPERK

3/2016
Již po několikáté uskutečnila Městská knihovna Šumperk festival Město čte knihu, kterýsi získává stále větší oblibu. Do festivalu byly opět zapojeny děti předškolního věku, a to díky projektu pod názvem Babičky a dědečkové čtou dětem. Do projektu se zapojujeme již třetím rokem a zájem ze stran prarodičů dětí je stále větší. Projekt získává na popularitě nejen u dětí, ale zejména právě u jejich prarodičů. Díky projektu tak systematicky společně upevňujeme a prohlubujeme morální hodnoty a estetické cítění u dětí. Když jsme se do projektu zapojili poprvé, přihlásily se ke čtení „nejisté" tři babičky. Prožitky s dětmi získané ve školce si babičky nenechaly pro sebe a v letošním roce zájem prarodičů vzrostl do takové míry, že vznikly obavy, aby byli všichni zájemci uspokojeni. V letošním roce se čtení pohádek zúčastnilo celkem 19 prarodičů. Děti se každý den těšily na poledne, kdy už ta jejich babička nebo dědeček přijdou číst pohádku. Ve školce tak všichni společně prožívali krásné a příjemné chvíle. Tento projekt jsme ukončili slavnosti, která probíhala dopoledne formou kulturního vystoupení děti pro jejich babičky a dědečky, jako poděkování za jejich čtení. Děti a paní učitelky upekly pro babičky a dědečky štrůdl a koblížky. S dárečkem od děti a skvělým pocitem prožitého dopoledne odcházeli prarodiče domů a děti k připravenému obědu. Už teď se těšíme na další ročník festivalu, kdy děti při odpočinku opět pohladí pěkná pohádka, kterou bude číst jejich babička, či dědeček. •

LOGOPEDICKÁ STĚNA

3/2016
V posledních letech u dětí stále přibývá logopedických vad. Pokládáme proto za důležité sledovat vývoj řeči právě u dětí předškolního věku. Některé školky, jako je ta naše, se nacházejí dále od měst a dojíždění za odbornou péčí je pro rodiče komplikovanější. Proto se snažíme vytvářet vhodné podmínky a vybavení pro prevenci a nápravu řeči přímo v MŠ. Díky projektu - výzvě MŠMT „LOGOPEDIE NA DOTEK V MŠ CHORYNĚ" jsme přispěli ke zvýšení kvality vzdělávání dětí předškolního věku v oblastí logopedie. V rámci tohoto projektu jsme nechali proškolit jednoho pedagogického pracovníka školy na „Kurzu primární logopedické prevence" v rozsahu 60 hodin. Takto proškolený pedagog dokáže u dětí rozvíjet správné řečové schopností a rozliší vady, které je potřeba řešit s odbornou pomocí. Upozorní na ně rodiče, kteří s dítětem následně vyhledají odbornou pomoc. Na zahradě školy jsme již v minulých letech nechali zhotovit logopedickou stěnu, kterou jsme rozšířili o další panel „maňáskové divadlo, magnetickou tabuli, zvonkohru a logopedické pexeso" V současné době si tak dětí s pomocí pedagogů rozvíjejí své řečové schopností i hrubou a jemnou motoriku u panelů, které vybízejí ke hře logopedického pexesa, hraní písniček na zvonkohru, procvičování správné artikulace hlásek a písmen u logopedického zrcadla, prohazování míčem zadané hlásky, nebo určování počátečních písmen slov. Větrníky dětem napomáhají ke správnému dýchání a jsou i prevencí proti koktavostí. Sluchový strom zdobený lesními zvířaty procvičuje sluchové vnímání dětí a rozlišování hlásek i barev. Z výukových logopedických pomůcek jsme nově pořídili pět tabletů s programy PMQ, odbornou literaturu a další pomůcky k logopedii. Pro vyšší efektivnost si mohou rodiče půjčovat od logopedické asistentky, která zde externě 4 hodiny týdně s dětmi pracuje, některé pomůcky, literaturu a tablety domů. Probíhá tak efektivní spolupráce s rodiči, kteří doma se svými dětmi trénují nápravu řeči podle instrukcí pedagoga. Díky tomuto projektu pozorujeme v letošním roce vyšší úroveň logopedické péče v naší mateřské škole, lepší spolupráci s rodiči, ale hlavně i lepší úroveň řečových dovednosti děti. •

Integrace. Pro naši školu nic nového pod sluncem

Mgr. Marie Těthalová, 3/2016
Mateřská škola Čs. exilu v Ostravě Porube má se začleňováním děti s postížením letité zkušeností. Na začátku, tedy před více než 25 lety, to byla podle slov její ředitelky PaedDr. Dany Schonové „partyzánština" na kterou tehdejší školský úřad nechtěl přispět.

BEZ ČÍSEL POČTY

3/2016
Zajíčci v zahradě

DĚTSKÁ HŘIšTĚ A HERNÍ PRVKY V PŘÍRODNÍM STYLU

3/2016
PROČ VYBUDOVAT BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ V PŘÍRODNÍM STYLU?

NÁMĚTY PRO TVOŘIVOU PRÁCI

3/2016
Velikonoční ozdoba...

A z vajíčka zakrátko vylíhne se kuřátko!

3/2016
Potřebujeme kartón (kus krabice), jehlici, nůžky, tužku, lýko, 6 proutků pediglu dlouhých asi 60 cm, skořápky, peříčka, polystyrénové vejce, barevný papír.

Dyspraxie, nebo nešikovnost?

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., 3/2016
Ačkoliv projevy mohou být podobné, dyspraxie a nešikovnost se liší. Dyspraxii můžeme definovat jako poruchu koordinace pohybů a osvojování pohybů. Je uvedena v mezinárodní klasifikaci nemocí. Svou podstatou a projevy je dyspraxie závažnější než pouhá nešikovnost.

Do školy letos, nebo až napřesrok?

Mgr. Marie Těthalová, 3/2016
Dětí kterým bude nejpozději koncem srpna šest let by měly v září nastoupit do školy. Některé dětí ale nastupují do školy později, dostaly totiž odklad. Kdy je dítě zralé pro školu a kdy by naopak mělo ještě rok počkat?

Dětem nesmíme knížky nutit

Mgr. Marie Těthalová, 3/2016
Doporučuje to Eva Sedláčková, která řadu let působila jako knihovnice a nyní je redaktorkou dětských knih. Důležité podle ní je, aby dětí měly ve svém okolí lidi, kteří mají knihy rádi a čtení je těší.

Shody a rozdíly

3/2016
Na každém řádku jsou siluety cvičících dětí. Jedna silueta je na každém řádku jiná. Najdi ji a zakroužkuj.

Co nabídnout budoucím školákům?

MGR. MARIE TĚTHALOVÁ, 3/2016
V minulém čísle jsme vám nabídli první část rozhovoru s dětským psychologem Václavem Mertinem. Týkal se toho, co by měl umět a dokázat budoucí školák. V tématu pokračujeme rozhovorem o schopnostech a dovednostech, které je třeba u budoucích školáků rozvíjet.