Tančete jako indiáni

Propagátor výrazového tance a pohybové terapie Rudolf von Laban inspiroval i učitele. Jeho techniky lze využít pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Rudolf von Laban (1879–1958) pocházel ze šlechtické rodiny. Jeho otec byl důstojníkem rakousko-uherské armády, a tím se měl stát také Rudolf. Avšak z vídeňské vojenské školy utekl do Paříže, kde začal studovat architekturu, což definitivně přesunulo jeho zájem k umění.


Víra v tanec

Na dráhu choreografa, baletního tanečníka a průkopníka výrazového tance jej přivedlo setkání s tanečnicí Heidi Dzinkowskou, s níž se setkal v Mnichově, kam se uchýlil po smrti své první ženy. Pod jejím vlivem se začal věnovat expresionistickému tanci. Otevřel si také první letní školu tance a umění.

Po vypuknutí první světové války přesídlil do Curychu, kde založil taneční a pohybovou školu, která se nezaměřovala pouze na moderní výrazový tanec a balet, ale také na pohybovou terapii. Ve víře v terapeutické účinky tance a pohybu jej utvrzovalo i přátelství s Josephem Pilatesem, tvůrcem známého systému cvičení pilates. Laban se také přátelil s Carlem Gustavem Jungem, jehož dílo jej rovněž ovlivnilo.

Od roku 1919 se Laban stával stále známějším. Pobočky jeho školy začaly vznikat po celé Evropě, zejména v Itálii, Francii a střední Evropě. Roku 1938 odchází do Anglie. Zde v Manchesteru otevřel svou nejslavnější taneční školu Art of Movement Studio. Roku 1946 dostal také v manchesterské továrně nabídku zreorganizovat pohyb dělníků v továrně tak, aby zvýšil produktivitu práce, což se mu skutečně povedlo.


Umění pohybu

Pohybu přikládal Rudolf Laban velkou důležitost. Spatřoval v něm účinný prostředek k sebepoznání, k porozumění druhým i světu kolem nás. Tanec byl pro něj nástrojem osobnostního rozvoje, zvýšení síly vědomí, vnímání a komunikace. Laban byl přesvědčen, že každý může a měl by tančit. V jeho myšlení spatřujeme vliv Platónových idejí. Věřil, že existuje ještě jiná realita za tou, kterou můžeme vnímat našimi smysly.

Pro Labana nebyl pohyb pouze uměleckou formou, ale i předmětem zkoumání. Na základě mnohaletého výzkumu zformuloval koncepty poskytující základ pro tvorbu vědomého pohybu a také pro analýzu pohybového chování. Labanova analýza je podrobně propracovaným systémem se širokým využitím v tanečně-pohybové terapii. Laban svou metodu postavil na čtyřech hlavních kategoriích: Tělo, Úsilí, Prostor a Tvar. 

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava