Obec, ve které bydlím

Námět na projektovou výuku je inspirován polským projektem Moja miejscowość (Moje obec), který je zaštítěn ministerskou akreditací. Metodika je popsána v polském učebním programu Tropiciele (Stopaři), což je obdoba našeho Rámcového vzdělávacího programu. Jen o hodně detailnější, s přesnými popisy aktivit na jednotlivé týdny a dny školního roku.


V polských učebních programech je na každý týden přiřazeno jedno téma, které je podrobně popsáno ve formě aktivit, jež by mohly či spíše měly být realizovány v jednotlivých dnech. Učebních programů je v Polsku několik. Školy či mateřské školky si z nich mohou vybírat podle toho, co jim více odpovídá. 

Projekt, který jsme vybrali, je vhodný pro 1. stupeň ZŠ. Snoubí se v něm jazykové, výtvarné, technické, přírodovědná a pohybové činnosti.


Pomůcky

K realizaci projektu bude zapotřebí řada didaktických prostředků a pomůcek: alba, fotografie, velký papír ve formě plakátu, samolepící papírky, listy papíru, výtvarné potřeby (pastelky, vodové barvy, štětec, nádobka na vodu), fotoaparát, mobil, projektor na multimediální prezentaci, skicák, literární texty a hudební nástroj.


Počátek projektu

Učitel žákům prezentuje fotografie různých míst v obci. Na základě těchto snímků představuje historii místa. Tuto aktivitu můžeme zpestřit tím, že učitel ukáže fotografii jistého místa v obci, která byla pořízena před mnoha desítkami let, a žáci mají hádat, co se zde nachází v současnosti.

Poté se žáci s učitelem vydávají na procházku, kde si ukazují historické budovy v dané obci i zvláštnosti lokální přírody. Během procházky fotografují různá pamětihodná místa. Po návratu do školy pak žáci při výtvarné výchově namalují vodovými barvami to, co je na jejich obci nejvíce zaujalo.

Poté se žáci dovědí, že budou mít setkání s odborníkem na dané téma – starostou, archivářem, místním historikem, učitelem dějepisu. Aby se setkání vydařilo, připraví si žáci společně s pedagogem soubor otázek, jež budou expertovi pokládat. Mohou to učinit formou brainstormingu, kdy každý žák navrhne nějakou otázku, která je zapsaná na tabuli. Nejvhodnější otázky si následně všichni zapisují do sešitu, aby je měli po ruce při setkání s expertem.  


Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava