Gestalt Theatre. Drama, tělo, terapie

Psychoterapeut Tomáš Andrášik přinesl Gestalt Theatre do Brna, kde vede sebezkušenostní skupiny. Čím je tato metoda specifická a komu může prospět?

Gestalt Theatre definujete jako expresivní a holistický přístup k terapeutické a osobnostně rozvojové práci. Co to konkrétně znamená? Co je náplní Gestalt Theatre?

Expresivní proto, že pracujeme prostřednictvím dramatu, skrze tělesné vyjádření a pohyb. A holistický proto, že se dotýkáme celé osobnosti člověka – jeho tělesnosti, emočního prožívání i myšlení. Setkání Gestalt Theatre se obvykle odehrávají ve skupině. Jejich smyslem je zvýšit uvědomění, poskytnout sebezkušenost. A zatímco, zjednodušeně řečeno, u běžné terapie se začíná rozhovorem, v Gestalt Theatre expresivní práci záměrně předsadíme před verbální propracování tématu.


Jaká je tedy struktura skupinového setkání Gestalt Theatre a kdo přináší témata ke společné práci? Jsou to sami účastníci? 

Na začátku je vždy trocha mindfulness, zpřítomnění a naladění se na sebe, někdy také dechové cvičení. Potom pokračujeme tělesným rozehřátím, aby lidé začali hlouběji vnímat své tělo a ostatní v prostoru. Následuje práce na tématu, které vnímáme jako relevantní ve skupině. Provádíme účastníky různými dramatechnikami, skrze které mohou vybrané téma prozkoumat. Cílem není, aby se něco konkrétního naučili nebo dozvěděli, ale aby zažili sami sebe. Klientům nabízíme dramatechniky, ke kterým přistupujeme experimentálním způsobem, tedy dopředu nevíme, co ta technika přinese. Setkání trvají tři až čtyři hodiny a poslední hodinu se zaměřujeme na reflexi. Během reflexí se často vynoří námět, kterému se pak věnujeme na dalším setkání. Zabýváme se třeba polaritami, zkoumáme vnitřní přesvědčení a konflikty nebo pracujeme na tom, jak se ukazujeme druhým. Skupiny jsou uzavřené, pro čtrnáct lidí a dva terapeuty, setkáváme se rok.

Placená zóna