Dialog mezi gestaltem a uměním

V roce 1927 navštívil německou avantgardní uměleckou školu Bauhaus v Desavě Rudolf Arnheim, později významný představitel gestalt psychologie, a ocenil poctivý a čistý design školní budovy. Nebyl to první ani poslední osobní kontakt gestaltistů s touto institucí. Někteří z nich zde přednášeli a se zaujetím jim naslouchali kromě studentů také místní pedagogové, malíři Paul Klee, Josef Albers a Vasilij Kandinskij. Tito umělci a někteří další jako Piet Mondrian, Theo van Doesburg nebo László Moholy-Nagy teoreticky i prakticky zkoumali stejné nebo podobné formální problémy jako tehdejší experimentální psychologové.

Placená zóna